DNV kjøper MBI Healthcare Technologies

DNV har kjøpt MBI Healthcare Technologies, et ledende selskap innen kvalitetssikring av helsedata med base i Storbritannia.

Høvik, 5. januar 2023: DNV har kjøpt MBI Healthcare Technologies, et ledende selskap innen kvalitetssikring av helsedata med base i Storbritannia. Oppkjøpet er i tråd med DNVs strategiske ekspansjon i det digitale helsemarkedet og vil styrke DNVs løsninger for håndtering av kliniske risikoer som oppstår som følge av skitne data.

MBI Healthcare Technologies forsyner helseaktører med teknologi støttet av kunstig intelligens (KI) og ekspertise på datakvalitet. Samlet hjelper dette kundene med å redusere pasientsikkerhetsrisiko, yte mer effektiv helseomsorg og få ned ventetidene for elektiv behandling. Selskapet møter på denne måten den økende utfordringen knyttet til unøyaktig registrering av pasientdata i elektroniske pasientjournalsystemer.

MBI Healthcare Technologies tilbyr helseaktører økt pasientsikkerhet og mer effektiv drift gjennom en løsning som gir en presis oversikt over hvem som venter på behandling, når og hvor. Selskapets LUNA-plattform gir full kontroll over en organisasjons ytelse innen elektiv behandling. Den visualiserer statusen for den enkeltes pasientreise gjennom behandlingsforløpet, og skanner raskt kliniske dokumenter for å avdekke unøyaktigheter om pasienters status i behandlingen. Selskapet håndterer også utfordringer knyttet til unøyaktig registrering av pasientdata og bistår kundene med å rense store bolker med unøyaktige pasientdata i elektroniske journalsystemer, hvilket kan redusere store etterslep innen timebestilling. MBI Healthcare Technologies sitt team av rådgivere bistår kundene med strategiske råd om elektiv behandling, rekonvalesensplanlegging, organisatorisk endring og teknologiimplementering.

Remi Eriksen, konsernsjef i DNV
Liv Hovem, administrerende direktør for DNVs forretningsområde Accelerator

«Med investeringen i MBI Healthcare Technologies vil DNV bidra til å akselerere forbedringer av datakvalitet i helsesektoren. MBI Healthcare Technologies har utviklet sektorledende tjenester, og med deres KI- baserte løsning vil DNV kunne gi et betydelig bidrag til digitaliseringen av helsevesenet. Investeringen styrker også DNVs posisjon som tilbyder av tillit og trygghet til hele helsesektoren,» sier Remi Eriksen, konsernsjef i DNV.

«I en tid der ventetiden på elektiv behandling og mangel på helsepersonell i mange land er på nivåer vi ikke tidligere har sett, gir løsningene fra MBI Healthcare Technologies helsesektoren virkemidler som kan hindre at pasienter blir feilplassert i systemet. Samtidig vil man unngå planlegging av unødvendige timeavtaler. Administrering av helsevirksomhet er i seg selv komplisert, og datakvalitetsproblemer kan føre til betydelig ineffektivitet,» sier Liv Hovem, administrerende direktør for DNVs forretningsområde Accelerator.

MBI Healthcare Technologies har samarbeidet med mer enn 80 helseaktører i Storbritannia for å forbedre den elektive behandlingen det siste tiåret. LUNA-plattformen har blitt brukt til å administrere mer enn 40 millioner pasientforløp, og selskapet har vurdert mer enn 10 millioner kliniske dokumenter. MBI Healthcare Technologies administrerer også Englands nasjonale plattform for datakvalitetsovervåking for elektiv behandling.

Ved å slå seg sammen, vil DNV og MBI Healthcare Technologies arbeide for raskt å fremme selskapets løsninger i Storbritannia, og sikte mot vekst i internasjonale markeder. Ledelsen i MBI Healthcare Technologies vil fortsette å styre selskapets vekst, med støtte fra et internasjonalt team av bransje- og kommersielle eksperter fra DNV.

Barry Mulholland, stiftende partner, MBI Healthcare Technologies

«Vi er glade for å gå i partnerskap med DNV, en velrenommert kvalitetssikringsleverandør i flere sikkerhetskritiske bransjer, deriblant helsesektoren. MBI Healthcare Technologies’ ledende posisjon innen elektiv behandling, kombinert med DNVs omdømme, internasjonale infrastruktur og digitale kvalitetssikringsekspertise, er oppskriften på vekst i anvendelse av våre løsninger - både i Storbritannia og utlandet,» sier Barry Mulholland, stiftende partner, MBI Healthcare Technologies.

DNVs satser på helsesektoren og kjøpte Imatis i 2021. DNV Imatis hjelper kliniske, logistiske og administrative team med å samarbeide mer effektivt, ved å integrere og samle data fra alle områder av virksomheten på ett sted og synliggjøre den på en enkel og lettfattelig måte, i sanntid. På denne måten frigjøres kapasitet og virksomheten kan operere mer effektivt.

DNV har vært aktive i den globale helsesektoren i mer enn 30 år, og har blant annet levert tjenester som akkreditering og sertifisering av sykehus. Selskapets økte fokus på digital helse har som mål å bidra til den digitale omstillingen av helsesektoren ved å styrke DNVs tilstedeværelse i dette markedet betydelig gjennom innovasjon, oppkjøp og partnerskap.

 

Bilder er tilgjengelig