DNV GLs Technology Outlook 2025 utforsker teknologisk utvikling for neste tiår

Hvert femte år publiserer DNV GL rapporten Technology Outlook, som presenterer et overblikk over hvilke teknologiske framspring og markedstrender vi kan forvente å se i det neste tiår.

En rød tråd gjennom denne som strekker seg frem til 2025 er en økende grad av digitalisering.
  • Innen skipsfart kan dette resultere i komplekse maritime systemer med økende grad av autonomi, som vil betjenes og optimaliseres fra land. 
  • Innen olje og gass forventes man å gå i retning av mer helautomatisert boring. 
  • I kraftmarkedet ser man en konvergens av teknologisk utvikling som vil legge til rette for et fornybart skifte. 
  • Helsevesenet antas å oppleve en digital revolusjon, blant annet med mer sensorer, roboter og systematisering av data.

Målet med Technology Outlook 2025 er ikke utelukkende å fastslå et endelig svar på hva framtiden vil bringe, men å engasjere til diskusjon om hvilke teknologier som vil være gjeldende i 2025 innen olje og gass-, skipsfart-, kraft-, helse- og matvare sektoren.

Vil du lære mer?

Besøk vår informasjonsside om Technology Outlook 2025 (engelsk innhold) eller ta kontakt med oss for mer informasjon.
Les pressemeldingen "Technology Outlook 2025: On the cusp of a technological revolution" (engelsk innhold) på våre globale sider.