DNV GL utnevner Liv Hovem som ny leder for Olje & Gass

DNV GL har utnevnt Liv Hovem som ny administrerende direktør for forretningsområdet Olje og Gass. Hovem overtar ansvaret fra 1. januar 2018 og vil rapportere til konsernsjef Remi Eriksen.

Liv Hovem, ny administrerende direktør for DNV GLs forretningsområde Olje & Gass.

Liv Hovem tar over stillingen som administrerende direktør for DNV GLs forretningsområde Olje & Gass og blir dermed ansvarlig for selskapets integrerte, tekniske inspeksjons- og rådgivningstjenester til operatører, leverandører og myndigheter internasjonalt. Hun vil inngå i selskapets konsernledelse og ha arbeidssted ved DNV GLs hovedkontor på Høvik. Hovem etterfølger Elisabeth Heggelund Tørstad som er utnevnt til administrerende direktør for DNV GLs nye forretningsområde for digitale tjenester «Digital Solutions».

DNV GLs konsernsjef Remi Eriksen sier i en kommentar: «Jeg er svært glad for å kunne annonsere at Liv Hovem har takket ja til stillingen som administrerende direktør for Olje & Gass. Hun har omfattende kunnskap om bransjen og har hatt flere lederstillinger i DNV GL. Jeg er overbevist om at hun, sammen med sine kollegaer, vil lykkes med å lede vår olje- og gassvirksomhet i en periode der bransjen gjennomgår store endringer.»

Hovem sier selv: «Jeg ser frem til å lede vår olje- og gassvirksomhet gjennom denne fasen. Både olje og gass vil spille en viktig rolle også i fremtidens energimiks.» 

I følge DNV GLs Energy Transition Outlook (ETO), en prognose for verdens energimiks som nylig ble offentliggjort, kommer olje og gass til å stå for 44 % av verdens energiforsyning i 2050. Gass overtar rollen som verdens største energikilde fra 2034.  

«I løpet av de neste tretti årene vil energimiksen endres og en ny struktur vil oppstå. Energibehov frikobles fra utslippsøkning, befolkningsvekst og økonomisk vekst slik at verden samlet sett vil bruke en mindre andel av BNP på energi. Vår modell tilsier at etterspørselen etter olje flater ut fra 2020 mens gass vil spille en nøkkelrolle sammen med fornybar energi i å nå fremtidige krav om energi med lavere karbonutslipp,» sier Hovem. 

Hovem har vært i DNV GL siden 1988, sist i rollen som regionalsjef for kontintal-Europa, Midtøsten og India for Olje & Gass. Hun har over 25 års erfaring innen internasjonal ledelse, teknisk rådgivning, forskning og utvikling i olje- og gass- og den maritime industrien. Hun har en MSc i «Naval Architecture and Offshore Engineering» fra UC Berkeley (1990) og er Sivilingeniør fra NTNU (1987).

Last ned

 

Last ned foto og illustrasjoner

 

Last ned et eksemplar av Energy Transition Outlook rapporten her