DNV GL, TCM og SINTEF går sammen i et sterkt internasjonalt partnerskap for karbonfangst og lagring

Tre internasjonale organisasjoner som er spesialister på teknologisk forskning, utprøving, rådgivning og standardisering, har gått sammen for å finne nye metoder som kan utvide anvendelsen av karbonfangst og lagring (CCS) i næringer med store utslipp. DNV GL, SINTEF og Teknologisenter Mongstad (TCM) har undertegnet en intensjonsavtale om å videreutvikle teknologi for CCS i stor skala slik at dette kan bli en verdensomspennende realitet.

Ernst Petter Axelsen, administrerende direktør for TCM
Liv A. Hovem, administrerende direktør for DNV GLs olje- og gassdivisjon
Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef og administrerende direktør for SINTEF

I dag er CCS den eneste tilgjengelige teknologien som kan bidra til betydelig reduksjon av CO2-utslipp fra forbrenning av hydrokarboner. Oppskalering av denne teknologien vil være avgjørende for en rekke næringssektorers evne til å imøtekomme nasjonale og internasjonale klimakrav. Prognosene i Energy Transition Outlook 2020 fra DNV GL antyder at teknologien vil bidra til å fjerne mer enn to gigatonn CO2-utslipp innen midten av dette århundret. Prognosen sier imidlertid også at teknologien ikke vil få stor utbredelse før 2030, og vil ikke komme opp på et betydelig nivå før 2040 med mindre det blir gitt statlige insentiver og industrien finner metoder som reduserer kostnadene for CCS-teknologien.

Den 21. september kunngjorde den norske regjeringen sin beslutning om å gi 13,8-16,8 milliarder kroner i støtte til det norske karbonfangstprosjektet, som har fått navnet «Langskip». Alle partene har gitt konsulentbistand til realiseringen av dette prosjektet, som inneholder mange helt nye elementer, blant annet fangst av CO2-utslipp fra sement¬produksjon, transport av CO2 med skip og mellomlagring av CO2 før videre transport gjennom rørledninger til endelig lagring.

Målet for intensjonsavtalen er å bidra til at teknologier og prosjekter kan gå raskere fra demonstrasjonsstadiet til kommersiell anvendelse. TCMs posisjon til å tilrettelegge for utprøving og verifisering av teknologi for karbonfangst i full skala betyr at de som utvikler teknologien kan redusere teknologisk og økonomisk risiko. DNV GL og SINTEF gir teknologiutviklere og interessenter trygghet ved å veilede og støtte prosessene for kvalifisering av teknologien for CO2-fangst, og ved å sørge for verifisering av verdier, infrastruktur og lagringsplasser.

«Demonstrasjon av teknologier for karbonfangst i stor skala er nøkkelen til å redusere kostnadene og risikoen ved anvendelse av teknologien i fullt omfang. TCM sitt mandat er å redusere risikoen for fremtidige CCS-prosjekter ved å anvende vår egen og våre to partneres kunnskap,» sier Ernst Petter Axelsen, administrerende direktør for TCM

«Det er et betydelig behov for å fremskynde anstrengelsene for videreutvikling av CCS-teknologi, slik at verden kan bevege seg mot nullutslippsmålet med større trygghet. Vårt partnerskap med TCM og SINTEF vil gi oss mulighet til å arbeide sammen for å drive frem anvendelse av CCS som en teknologi som vil være avgjørende for at vi kan nå nasjonalt og internasjonalt avtalte klimamål,» sier Liv A. Hovem, administrerende direktør for DNV GLs olje- og gassdivisjon.

«Vi har endelig kommet til et punkt der CCS blir anerkjent som en viktig pådriver for bærekraftig vekst, og ifølge både IPCC, Europakommisjonen og mange andre må vi lykkes i global skala raskt. Dette partnerskapet vil bygge på en dyp kunnskapsbase som SINTEF har bidratt til over mer enn tre tiår, og derved lagt til rette for en rask overgang til fullskala og global bruk av CCS,» sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef og administrerende direktør for SINTEF.

Video av den virtuelle MoU signeringen

 

Last ned og se en video av den virtuelle MoU signeringen

Bilder for nedlastning

 

Last ned bilder her