Skip to content

DNV GL støtter Statnett med et sentralnett rustet for mer vindkraft

En mast i komposittmateriale for 420 kV kraftlinjer skal utvikles ved hjelp av designtjenester fra DNV GL. Smarte kompositt master vil gjøre det enklere å bygge ut framtidens kraftnett.

HOVIK, Norge, 28. mars 2019 – Statnett, operatøren av det norske kraftforsyningsnettet, har valgt DNV GL som leverandør av designtjenester for utvikling av nye høyspentmaster i komposittmateriale. Prosjektet er en del av Statnetts forsknings- og utviklingsprogram «Lean Line», som har som mål å bygge kraftlinjer på en tryggere, raskere og billigere måte, og samtidig forenkle integrering av fornybar energi i det europeiske kraftnettet.

Statnett vil bli ett av de første selskapene i verden til å utvikle komposittmaster for høyspentlinjer på 420 kV. Komposittmaster har tradisjonelt blitt benyttet for systemer mellom 110 og 150 kV. DNV GL vil som en del av prosjektet gi bistand til Statnett med utvikling av et nytt design for kraftoverføring, i henhold til norske krav og forhold.

«Det er viktig at de prosjektene vi støtter, bygger opp under hovedmålsettingen for vårt FoU-program, som er å bedre energisikkerheten med 20 %, redusere kostnadene med 20 % og redusere byggetiden med 20 %,» sier Oddgeir Kaspersen, leder for Statnetts program for innovativ teknologi. «For å gjøre dette trengs det teknisk ekspertise, fordi små detaljer kan være avgjørende. DNV GLs erfaring med nyskapende design av master, spesielt de elektriske systemene, gjør at vi kan skape et trygt og pålitelig konsept for vår høyspentmast i komposittmateriale.»

Prajeev Rasiah, konserndirektør for Nord-Europa, Midtøsten og Afrika, DNV GL – Energi, legger til: «For å realisere det fulle potensialet i kraftproduksjon fra fornybare kilder, er optimalisering av nettsinfrastrukturen helt avgjørende. Etter å ha arbeidet med design av elektrisitetssystemer for høyspentlinjer i mer enn 50 år, ser vi frem til å støtte Statnett med vår kunnskap og ekspertise på dette feltet, og muliggjøre rimeligere tilkobling og integrering av fornybar energi i kraftnettet.» 

DNV GLs eksperter på kraftnett fokuserer på aspekter av sikkerhet og pålitelighet ved mastene ved å utvikle isolasjonskoordinering, jording, stresstesting av elektriske systemer og sikker utforming. Designet av det nye elektriske systemet vil bli ferdigstilt på slutten av 2019, og valideringstestene er planlagt i 2020. Byggingen og driften av prøveperioden er planlagt i 2021.

DNV GLs årlige rapport Energy Transition Outlook forutser at økningen i vind- og solenergi vil drive frem en større utvidelse av overførings- og distribusjonssystemene. Rapporten finner at utvidelsen av verdens kraftlinjer vil utgjøre mer enn en tredobling innen 2050, både i lengde og kapasitet. Denne betydelige utvidelsen i infrastruktur vil hovedsakelig bli drevet av veksten i produksjon av fornybar energi, ofte i fjerntliggende områder, som dermed må kobles til det lokale, regionale, nasjonale og internasjonale kraftnettet.

Fornybare energiressurser forekommer ofte i områder langt unna der største delen av forbruket skjer. Etterhvert som sektoren vokser og avhengigheten av fornybar energi øker, kreves det smartere design av infrastrukturen for å gjøre utvidelsen av kraftnettet tryggere, raskere og mer kostnadseffektiv.

Prosjektet for høyspentmastene har også vært en del av prosjektet Best Paths, et europeisk konsortium som har som mål å utvikle ny nettverksteknologi for å øke overføringskapasiteten og fleksibiliteten i kraftnettet på europeisk nivå, med bevaring av systemets pålitelighet.

Om DNV GL
DNV GL er et globalt selskap som arbeider med rådgivning, kvalitetssikring og risikohåndtering. Drevet av vårt mål om trygge liv, eiendom og miljø, hjelper vi våre kunder med å forbedre tryggheten og bærekraften i sine bedrifter. Våre fagfolk, som arbeider i mer enn 100 land, er dedikert til å bistå kunder i maritim industri, olje- og gassektoren, tradisjonell og fornybar kraftproduksjon og andre næringer med å gjøre verden tryggere, smartere og grønnere.

I fornybar energiproduksjon og kraftsystem
DNV GL leverer verdenskjente utprøvings- og rådgivningstjenester til hele verdikjeden knyttet til energi, inkludert fornybar energi og økonomisering. Vår ekspertise omfatter land- og havbasert vindkraft, solenergi, konvensjonell kraftproduksjon, overføring og distribusjon, smarte kraftnettverk og bærekraftig energibruk, i tillegg til energimarkeder og reguleringer. Våre eksperter bistår kunder i Norge og verden over med å sørge for en trygg, pålitelig, effektiv og bærekraftig energiforsyning.

Finn ut mer på www.dnvgl.com/power-renewables.

Stay informed

Subscribe