Skip to content

DNV GL slår sammen forretningsområdene olje & gass og fornybar energi for å møte energiskiftet

Høvik, Norge, 26. januar 2021 – DNV GL, som snart (1. mars) skifter navn til DNV, vil også gjennomføre en organisatorisk endring og slå sammen sine nåværende forretningsområder innenfor olje-, gass- og fornybar energi til et nytt forretningsområde med navnet Energy Systems.

  • DNV GLs nye forretningsområde, Energy Systems, skal bistå kunder med rådgivning og sertifiseringstjenester i hele verdikjeden for energi
  • DNV GL øker sin kapasitet innenfor energitjenester gjennom oppkjøpet av det USA-baserte konsulentselskapet Energy and Resource Solutions, Inc. (ERS)
  • DNV GL innfører en ny selskapsstruktur og endrer navn til DNV som følge av en strategisk gjennomgang

Denne endringen vil bedre gjenspeile fremtidens energisystem, der vi vil se at fornybar energi vil utgjøre en større andel av energibalansen, og karbonfjerning vil stå i fokus. Energy Systems, som vil komme i drift fra 1. februar 2021, vil stå for sertifisering, rådgivning og digitale tjenester til hele verdikjeden knyttet til energi. Ditlev Engel har vært leder for forretningsområdet for energi siden 2016 og vil lede det nye forretningsområdet som slåes sammen med olje & gass. Enheten vil bestå av rundt 4000 energieksperter og dermed bli verdensledende, både som ressursmiljø for uavhengige energieksperter og sertifiseringsselskap.  

«Etableringen av Energy Systems er vårt svar på et energimarked som er i rask endring og på leting etter bedre løsninger for å avkarbonisere energisystemet» sier Remi Eriksen, konsernsjef og administrerende direktør for DNV GL. «Vi ønsker å sette våre kunder i stand til å håndtere energiskiftet – raskere. Ved å slå sammen vår fagkunnskap kan vi yte bedre tjenester til de av våre kunder som opererer i, og er på vei inn i energimarkedet. Denne nye strukturen vil sikre at vi kan betjene alle deler av energimarkedet.» 

Selv om fornybar energi segmentet er der det forventes størst vekst, vil DNV GL fortsette å arbeide med olje- og gassektoren for å bistå i omstillingen til et lavkarbonsamfunn. Denne sektoren vil spille en viktig rolle i energiskiftet, ved at naturgass sannsynligvis vil være den største energikilden frem mot 2050, mens hydrogen, ammoniakk og karbonfangst og -lagring vil bli viktige verktøy til bruk i de sektorene der skiftet byr på større utfordringer. 

Ditlev Engel, leder for Energy Systems, sier: «Å samle kreftene i Energy Systems gir DNV GL tilstrekkelig størrelse til å arbeide med ledende næringsaktører for å bistå med å oppskalere grønn energiteknologi og optimalisere sikkerheten hele veien fra produksjon til forbruk. Det er liten tvil om at vi er på vei mot en ødeleggende global oppvarming, men verden har teknologien som skal til for å omstille energisektoren. Jeg ser en større vilje blant politikere og selskaper til å trappe opp avkarboniseringen i sektoren, og vi i DNV GL er klare til å gjøre vårt, slik at vi kan takle den nødvendige omstillingen i energisystemet mye raskere.» 

DNV GL er allerede en ledende leverandør av rådgivningstjenester til både tradisjonell og fornybar kraftforsyning, og det er behov for selskapets sertifiseringstjenester for å kunne oppskalere grønne teknologier på en trygg måte. Som del av en ambisiøs strategi for vekst i viktige markeder kan DNV GL også kunngjøre sitt oppkjøp av det USA-baserte rådgivende ingeniørselskapet Energy and Resource Solutions, Inc. (ERS)

ERS består av rundt 80 eksperter, og bistår i likhet med DNV GL sine kunder med å styre og redusere energikostnader gjennom tjenester som design, formidling, implementering og evalueringer. ERS vil bli en integrert del av DNV GL. 

Om oppkjøpet av ERS legger Eriksen til: «Gitt takten i energiskiftet er det naturlig at vi ser utenfor vår egen organisasjon etter oppkjøpsmuligheter. Den fagkunnskapen og tilnærmingen til digitale løsninger som ERS har vist, er på linje med vår egen visjon og tjenesteprofil, og jeg er sikker på at våre kunder i Nord-Amerika og andre steder vil bli begeistret over at vi nå har enda flere fagfolk i våre rekker.» 

Beslutningen om å etablere Energy Systems ble tatt etter en strategisk gjennomgang av DNV GLs forretningsområder, som også førte til at selskapet skifter navn fra DNV GL til DNV

Med omorganiseringen tar DNV GL sikte på å være det ledende maritime klassifiseringselskapet, verdens største ressursmiljø av uavhengige energieksperter og sertifiseringsselskap, og en leverandør av kvalitetssikringstjenester som setter standarden for sikkerhet i produkter og verdikjeder. 


Om DNV GL 

DNV GL er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land. 

Enten det dreier seg om godkjenning av et nytt skipsdesign, optimering av energiproduksjonen fra en vindmøllepark, analyse av sensordata fra en gassrørledning eller sertifisering av verdikjeden til en matprodusent, hjelper DNV GL bedrifter med å ta gode og riktige beslutninger og øke tilliten til virksomheten, produktene og tjenestene deres. 

Siden 1864 har selskapets formål vært å sikre liv, verdier og miljøet. Med unik teknisk ekspertise og uavhengighet bistår DNV GL sine kunder med å forbedre sikkerhet, effektivitet og bærekraft, og med å takle de globale omstillinger de møter. 


For å laste ned relaterte bilder, klikk her