Skip to content

DNV GL sikrer to nye rammekontrakter for verifikasjon, inspeksjon og HMS tjenester

Det norske oljeselskap ASA har tildelt DNV GL to nye rammekontrakter som dekker et bredt spekter av tjenester som DNV GL leverer innenfor verifikasjon, inspeksjon og HMS og kvalitet. Kontraktsperioden er på 4 år med muligheter for videre forlengelse.

Kjell Eriksson, regionssjef i Norge for DNV G

- Dette er gode nyheter for DNV GL og vi gleder oss til å styrke vårt samarbeid med Det norske. Jeg tror at DNV GLs over 40 år lange erfaring innen olje og gass industrien og vår tekniske ekspertise vil bidra til at Det norske kan bli det ledende, uavhengige E&P selskapet på norsk sokkel, sier Kjell Eriksson, regionssjef i Norge for DNV GL – Olje og Gass.

- Vi vil hjelpe Det norske ved å gi råd og støtte i beslutningsprosesser, enkeltvurderinger og ved å jobbe på en integrert måte i Det norske sin organisasjon. Nærheten til Det norske ved alle fire lokasjoner i Norge (Stavanger, Trondheim, Harstad og Oslo) gjør det også enda enklere å være raskt tilgjengelig ved behov, avslutter Eriksson.