Skip to content

DNV GL sertifiserer «Lerøy Salmon™»

DNV GL har sertifisert «Lerøy Salmon™» i henhold til produktsertifiseringen «STP 86 – Salmo Salar». Spesifikasjonen viser at «Lerøy Salmon™» etterlever en høyere standard for kvalitet, matvaretrygghet og bærekraft enn det som i dag er bransjestandard for norsk laks.

Laks produsert i henhold til STP-86 har blant annet et høyere innhold av omega-3 enn norsk industristandard, null bruk av antibiotika, null rømming og full sporbarhet. Produktsertifiseringen er utviklet i samarbeid med Lerøy Seafood Group, men er også tilgjengelig for andre produsenter av laks. 

"Det er en økende etterspørsel etter sporbarhet fra kunder og forbrukere. Uavhengig sertifisering etter robuste standarder hjelper selskaper med å bygge nødvendig tillit til produktegenskaper og produsentens løfter, sier Luca Crisciotti," administrerende direktør i DNV GL-Business Assurance.

Hele verdikjeden til Lerøy, fra fôr til ferdig emballert produkt, revideres årlig av en tredjepart, for å sikre at alle kravene i STP- 86 overholdes. STP 86 er en produktsertifisering som inneholder en sporingskomponent som vil sikre at alle kriteriene blir oppfylt. 

"Lerøy har i lang tid tatt bevisste, ansvarlige og bærekraftige beslutninger i valg av fôringredienser og i produksjonen av laks gjennom hele verdikjeden. Vi ønsket å få disse valgene verifisert av et tredjepartsfirma. Flere av valgene, og summen av dem, gjør at Lerøy Salmon-sertifisert med STP 86 skiller seg ut fra det som i dag er industristandarden for oppdrettslaks," sier Henning Beltestad, administrerende direktør i Lerøy Seafood Group.

Laksen kan ikke selges med sertifikatet «STP 86 Salmo Salar» dersom ikke alle kriterier i henhold til sertifiseringen er oppfylt. 

For mer informasjon kontakt: Lisa T. De Jager, Head of Seafood Unit, DNV GL Business Assurance Norway