DNV GL øker fokus på AI i Norge og Kina

Som et ledd i DNV GLs digitalisering og kontinuerlige teknologi utvikling, tar selskapet nå nye, viktige steg. Ikke bare ett, men to steg. Sist uke ble selskapets nye senter for digital kunnskapsteknologi åpnet i Shanghai i Kina. Samtidig markerte selskapet at de er en aktiv partner i StartupLab i Oslo.

Tommy Bjørnsen, DNV GLs landssjef for Norge.
Video om samarbeidet med Startup Lab i Norge.

Pierre Sames, som er DNV GLs direktør for teknologi og forskning begrunner den nye satsningen i Shanghai: «Dette senteret skal bidra til å styrke DNV GLs kunnskap om og anvendelse av kunstig intelligens (AI), inkludert maskinlæring (ML). Vi tilrettelegger for et nært samarbeid med ledende internasjonale selskaper og sammen utvikle avanserte tjenester basert på AI.

«DNV GL er sannsynligvis Norges mest internasjonale selskap. Satsingen vi gjør utenfor Norge henger selvfølgelig sammen med satsningen vi gjør her hjemme – og i alle andre deler av verden,» sier Tommy Bjørnsen, som er DNV GLs landssjef for Norge.

Når DNV GL nå er blitt partner i StartupLab i Oslo åpnes også nye muligheten for involvering og økt samarbeid med Norges største teknologi-inkubator.

«Vi ønsker å involvere oss, dele av vår kunnskap, søke ny læring for dermed å kunne utfordre eksisterende forretningsmodeller og teste ut nye. Kunstig intelligens og maskinlæring representerer nye muligheter for alle DNV GLs tjenester,» sier Bjørnsen.

Det pågår nå en overgang fra fysiske og ingeniørbaserte modeller til mer datadrevne modeller. Ikke minst gjelder det for en teknologitung og kunnskapsbasert bedrift som DNV GL. Datainnhenting, anvendelse av tilgjengelig data og utvikling av teknologi som effektiviserer og forbedrer tjenestene vil være en nøkkel til fremtiden.

«Men i dette ligger det også en økende usikkerhet og kompleksitet som må håndteres og her har DNV GL en oppgave og en rolle. For å kunne fungere i en slik rolle må vi som selskap kunne mye om teknologien og hvordan industrien kan nyttiggjøre seg denne i nye muligheter,» oppsummerer Tommy Bjørnsen.

Det nye forskningssenteret i Shanghai vil bli ledet av Michael Chen, som har lang erfaring fra ulike deler av DNV GL. Senterets mål er å vokse opptil åtte ansatte innen utgangen av 2019. 

StartupLab er Norges største teknologi-inkubator og ble offisielt lansert våren 2012. Inkubatoren holder til på Forskningsparken i Oslo, og har i dag over 60 aktive selskaper og har siden oppstarten støttet over 260 selskaper.