Skip to content

DNV GL lanserer 'Turbine.Architect' som reduserer produktutviklingstid og kostnader for vindturbiner

Den nye Turbine.Architect-programvaren har evnen til å vurdere effekten av teknologi og design på vindparknivå, den gjør beregninger av kostnader og energiproduksjon basert på realistiske spesifikasjoner av prosjekt og det aktuelle området.

DNV GL, verdens største tilgang av uavhengige energieksperter og sertifiseringsorgan, presenterer i dag Turbine.Architect, en ny intern programvare som gjør det mulig for turbin-ingeniører og komponentutviklere raskt å beregne effekten av deres teknologi på “Levelised Cost of Energy” (LCOE) for et realistisk vindprosjekt. Turbine.Architect bruker sofistikerte, integrerte design-algoritmer, basert på tiår med designerfaring. DNV GL vil gjennomføre den første offentlige demonstrasjonen av Turbine.Architects evner på den årlige European Wind Energy Association (EWEA) arrangementet i Paris mellom den 17. og 20. november.

Turbine.Architect støtter turbinkonstruksjon og komponent-teknologisk utvikling ved kvantifisering av den tekniske effekten av design og komponentteknologi på både turbinsystemet og hele vindparken, helt fra fundamentet til den elektriske infrastrukturen. Turbine.Architect beregner realistiske verdier for kapitalkostnader av turbinen, “Balance of Plant”-komponenter, driftskostnader for hele parken, tilgjengelighet og vindparkens årlige energiproduksjon.

Verktøyets validerte ingeniørfaglige modeller produserer tekniske spesifikasjoner på konseptnivå for turbinkomponenter og vindpark-elementer, med oppdatert markedsinformasjon som omsettes til tilsvarende kapitalkostnader. På samme vis er operasjonelle kostnader og tilgjengelighet kvantifisert ved hjelp av modeller for drift og vedlikehold som er basert på reelle feltdata. Metoden for å beregne energiproduksjon inkluderer tap fra rotor-aerodynamikk, drivverkskomponenter og drift av vindparken, det sistnevnte ved sammenkobling med DNV GL WindFarmer. Turbine.Architect inneholder også en diskontert kontantstrøm-modell der beregnede kostnader og avkastning er eskalert til Levelized Cost Of Energy (LCOE) og netto nåverdi (NPV).

Verktøyet er bygget på grunnlag av algoritmer og mange år med analyse og utvikling utført av DNV GL beste turbindesigneksperter. Samt med raske LCOE-beregninger for de tidlige fasene av et gitt prosjekt, gjør at brukere kan å overskrive ulike komponenter. Slik kan man informere modellen om resultatene fra andre verktøy eller analyser. Brukeren kan da gjøre alt, fra høynivå screening av potensielle vindturbin designprosjekter, til nærmere vurdering av et bestemt system eller teknologisk innovasjon på komponentnivå, i det samme verktøyet. Dette gir en enhetlig måte å presentere kostnader og å beregne LCOE. Fleksibiliteten til verktøyet lar også brukeren teste ulike muligheter for kostnadsreduksjon og å utføre sensitivitetsanalyse, med det overordnede målet om å støtte en LCOE-drevet designprosess.

Turbine.Architect-tjenesten støtter allerede en ukjent leverandør av avanserte vindturbinblader og hjalp til med å styre utviklingen av deres avanserte teknologi mot største LCOE-gevinster. Den korte tiden som trengs for å sette opp Turbine.Architect, kjøre den og å analysere resultatene viste seg å være avgjørende. Disse egenskapene har tillatt DNV GL å jobbe sammen med kunden og gi innspill som var både teknisk gode og i god tid. Den helhetlige tilnærmingen som tilbys av Turbine.Architect har gitt tekniske fakta som har avkrefttet noen synspunkter som kunne ha resultert i en sub-optimal teknologi. Sluttresultatet ble et avansert bladkonsept med den rette balansen mellom kostnader, masse, belastninger og aerodynamisk effektivitet.

Ben Hendriks, leder av avdelingen for engineering ved DNV GL sa: "Turbine.Architect er blitt skapt av våre eksperter for å redusere risikoen ved utformingen av vindturbiner. Ikke bare sparer programmet mye tid ved å produsere et konseptdesign i løpet av minutter i stedet for dager, det tilbyr også et middel for dem uten tilstrekkelig tid eller nødvendig kompetanse til å fortsette videre drift i bransjen. Ved å tilby LCOE-drevet designstøtte er vi i stand til å sikre våre kunder et bedre sluttresultat til deres prosjekter, en raskere time-to-market med et mer konkurransedyktig produkt. Ved å bruke Turbine.Architect i alle designfaser av et prosjekt kan en komponent-designer leke seg med ulike elementer, programmet tillater dem frihet til å raskt prøve forskjellige ideer. Hva mer er: Vi kan tilby denne tjenesten til alle OEM og leverandører av nøkkelkomponenter – enten de allerede er en DNV GL kunde eller ikke."

DNV GL vil lansere det nye verktøyet (inkludert en live demonstrasjon) på sin stand (H04) på EWEAs årlig arrangement i Paris den 18. november kl. 12:00.