Skip to content

DNV GL lanserer koordinatorskole for bygg- og anleggsbransjen

Som koordinator i bygg- og anleggsbransjen har du en sentral rolle både i prosjekteringsfasen og i utførelsen av prosjekt. DNV GLs koordinatorskole gir deg den verktøykassen du trenger for å fylle rollen og opptre som koordinator for prosjektering (KP) og utførelse (KU).

Kurs- og kompetanseansvarlig Lin Jacobsen Hammer mener at DNV GL kan være en viktig bidragsyter i arbeidet mot null-målet for skader og ulykker på norske bygg- og anleggsplasser.

Bygg- og anleggsbransjen er med sitt høye risikonivå svært opptatt av sikkerhet. Trygge arbeidsforhold på bygg- og anleggsplassen er helt sentral for byggherrene og entreprenørene når de prosjekterer og utfører sine oppdrag.

Koordinator spiller en helt sentral rolle for å ivareta sikkerheten på bygg- og anleggsplasser i Norge. Med koordinatorskolen ønsker DNV GL å sikre at koordinatorer i prosjekterings- og utførelsesfasen har den nødvendige kompetanse og innsikt som kreves for å jobbe etter kravene som stilles til bransjen.

Noen byggherrer krever at koordinatorer for prosjektering og utførelse kan dokumentere kunnskap og kvalifikasjoner innenfor tematikk som risikovurdering, sikker jobb-analyse og HMS ledelse. Det finnes i dag kun et fåtall aktører som tilbyr kurs på dette feltet, så med DNV GLs nye tilbud sikrer vi et enda bredere kompetansetilbud i markedet.

- DNV GL har lang erfaring med å trygge arbeidsmiljøet for våre kunder i mange bransjer, og har hatt en sentral rolle i kompetanseutviklingen innenfor HMS i bygg-  og anleggsbransjen i mange år. Denne kompetansen og erfaringen ønsker vi nå å formalisere og videreføre i koordinatorskolen, sier Lin Jacobsen Hammer, kurs- og kompetanseansvarlig hos DNV GL.

Gjennom en kombinasjon av teori og praksis ønsker vi å gi koordinatorene den kvalifikasjonen de trenger for å gjøre en god jobb i byggeprosjekter. Skolen favner bredt og er også aktuell for byggherrer, prosjektledere, prosjekteringsledere, byggeledere, arkitekter og  rådgivende ingeniører.

- Koordinatorens mål er å oppnå null-målet for skader og ulykker på sine arbeidsplasser. Dette ønsker vi å hjelpe dem med å oppnå, sier Lin Jacobsen Hammer.

Du kan lese mer om koordinatorskolen her. 

Kurs som kvalifiserer til koordinatorskolen

 

Granskning av uønskede hendelser

 

HMS ledelse

 

Praktisk risikovurdering

 

Sikker jobbanalyse (SJA-kurs)