DNV GL lanserer analyseplattformen Lumina

Løfter ledelsessystemer til et nytt nivå

Ved å analysere 1,6 millioner funn fra revisjoner av ledelsesystemer verden rundt, identifiserer Lumina utfordringer og forbedringsområder for virksomheter, og gir sammenlignbare resultater for ulike industrier.

Luca Crisciotti, CEO DNV GL – Business Assurance

Dagens virksomheter står ovenfor en kompleks forretningsverden. Med økende krav til bærekraftig drift og internasjonale standarder som krever et mer helhetlig forretnings- og risikobilde, må virksomheter tilpasse seg og finne smartere måter å jobbe på.

Selskaper som ønsker å lykkes i fremtiden må være gode på å analysere egne data og ha innsikt i industrispesifikk Big Data for å kunne ta kvalifiserte avgjørelser knyttet til forbedringer.

DNV GL har nylig gjennomført en undersøkelse hvor 52 % av 1189 respondentene identifiserte Big Data analyse som en stor mulighet for sin virksomhet, 70 % av disse er fra fra større selskaper. På tross av dette, 3 av 4 virksomheter klarer ikke å utnytte egne data for å øke produktiviteten.

Identifiser og prioriter forbedring i din virksomhet

For å bistå virksomheter i å få større utbytte av sine ledelsessystemer lanserer nå DNV GL Lumina. Gjennom ulike måleparametre knyttet til virksomhetens produktivitet får kundene nå unik markedsbasert innsikt og støtte til å identifisere og prioritere områder for forbedring. Uansett om det dreier seg om miljøbaserte-, kvalitetsbaserte- eller sikkerhetsbaserte aspekter, setter Lumina virksomheter i stand til å identifisere utfordringer og områder hvor de bør investere tid og ressurser for å heve sitt prestasjonsnivå.

- De fleste virksomheter har et stort potensial i å utnytte data bedre for å utvikle seg, møte konkurranse og bli mer innovative, sier Luca Crisciotti, CEO i DNV GL – Business Assurance.

- Et ledelsessystem er et utmerket verktøy for å håndtere forretningsprosesser, men det genererer også store mengder med nyttig data om virksomhetens prestasjoner, innsikt som ofte blir oversett. Lumina bidrar til at virksomheter kan effektivisere analysen av denne typen informasjon, og med denne innsikten kunne ta mer kvalifiserte beslutninger.

Gjennom mer enn 1,6 millioner funn akkumulert fra 80.000 kunder, vil analyseplattformen ikke bare kunne tilby prestasjonsanalyser av virksomhetens ledelsessystem, men også et sammenligningsgrunnlag mot andre virksomheter innen samme industriområde. Dette skaper en helhetlig oversikt som lar virksomheter identifisere forbedringspunkter for sitt ledelsessystem.

Kvalitetsfunn fra Lumina

Gjennom 300.000 revisjonsfunn har DNV GLs Lumina funnet de fem største utfordringene i virksomheter verden rundt i forhold til kvalitetsstyring:

  1. Planlegging av produksjon eller tjeneste
  2. Intern opplæring og kompetanse
  3. Sikre tilstrekkelig infrastruktur for produksjon
  4. Intern kontroll av ledelsessystemets effektivitet
  5. Koorigerende handling for å eliminere avvik

Kontakt

Har du spørsmål om Lumina?
Ta kontakt med oss.

Lær mer om Lumina

 

Lumina - performance benchmarking