Skip to content

DNV GL inngår strategisk samarbeid med Essentia

DNV GL og Essentia har inngått et strategisk samarbeid for å møte sjømat- og næringsmiddelindustrien i Norge med et større fagmiljø.

Ved å samle Norges tyngste revisorkorps i ett miljø vil vår mulighet til å påvirke industrien øke, sier Lisa de Jager, avdelingsleder for næringsmiddel og sjømat i DNV GL Business Assurance Norge. Samarbeidet understreker DNV GLs globale satsning for å møte megatrendene som følger av økt befolkning og behov for matproduksjon med systemer for å sikre trygg mat og bærekraftig verdikjeder. 

- Med Norge som sjømatnasjon og en aktiv næring langs hele kysten er Bergen et naturlig samlingspunkt for et slikt fagmiljø, forklarer de Jager.

 For DNV GL bidrar dette samarbeidet til å imøtekomme kunders behov og nye utfordringer og krav innen oppdrettsnæringen, noe oppkjøpet av Noomas i 2015 også underbygger. DNV GL representerer nå det største og bredeste fagmiljøet i Norge innen tredjepartsleveranser og kurs på blant annet kvalitet, mattrygghet, miljø og bærekraft.

- Vi ønsker med vår kunnskap og kompetanse å være en pådriver for kontinuerlig forbedring i industrien. Sammen med våre kunder håper vi å være en aktiv bidragsyter i utvikling av denne spennende og framtidsrettede næringen, avslutter Lisa de Jager.

--

Om Essentia

Essentia ble etablert som et rådgivingsselskap i 2001, med spesielt fokus på kvalitet, miljø, revisjon, kurs og styringssystemer for mattrygghet og risikostyring. De har spesialkompetanse innenfor næringsmiddelproduksjon, fiskeoppdrett og informasjonsteknologi. Essentia holder til i Bergen og har en stab på seks personer.