Skip to content

DNV GL initierer 43 nye samarbeidsprosjekter for 2016 for å hjelpe olje- og gassindustrien trygt redusere kostnader

I en periode med kostnadsbegrensning og stadig mer komplekse olje- og gassprosjekter, er det å finne kostnadseffektive løsninger som øker effektiviteten og produksjonen viktigere enn noensinne. For å møte industriens behov for nye smarte løsninger som reduserer kompleksitet, finansierer DNV GL 43 nye felles industriprosjekter (JIP) i 2016, i tillegg til å lansere et nytt innovasjonsprogram, Step Change, for å hjelpe kundene utnytte mulighetene som digitalisering tilbyr.

Kjell Eriksson, Regionsjef Norge, DNV GL – Olje og Gass.

Begge tiltak er basert på tett samarbeid med industripartnere. Fokusområder for DNV GL i 2016 vil være å løse utfordringer knyttet til standardisering, drift (OPEX tjenester), miljø, sikkerhet, reguleringer og ytelse.

- DNV GL ledede JIPer har som mål å gi innsikt i fremtidige trender og teknologier. Mange av prosjektene resulterer i nye industristandarder og praksiser som støtter innovasjon og fleksibilitet i design samtidig som kostnadene styres og sikkerhetsnivået opprettholdes, sier Kjell Eriksson, Regionsjef Norge, DNV GL – Olje og Gass.

Verdien av standardisering er tydelig anerkjent i norsk olje og gass bransje, hvor tre av fire (75 %) ledende norske olje og gass ansatte sier seg enige i at operatørene i økende grad vil presse på for å standardisere leveransene sine globalt (sammenlignet med 61 % globalt). Den vanligste strategien for å opprettholde innovasjon med reduserte budsjetter er å øke samarbeidet med andre aktører i bransjen (44 % mot 45 % globalt) og videre har 28 % (mot 30 % globalt) planer om større engasjement i JIPer i året som kommer.

DNV GLs nye Step Change innovasjonsprogram fokuserer på digitalisering. Kun et av fem olje- og gasselskaper ser seg selv som svært digitalisert i dag. Imidlertid ser 38 % av ledende norske olje- og gassansatte et solid eller stort potensial for "big data"-analyser for å transformere driftseffektiviteten i industrien i 2016. DNV GLs program involverer sluttbrukerne, som for eksempel operatører, boreselskap og leverandører, inn i innovasjonsprosessen. De første pilotprosjektene har allerede skapt betydelige verdier for sluttbrukerne ved å benytte nye former for dataanalyser i kombinasjon med domenekunnskap og teknisk innsikt.

- Step change er akkurat hva det sier - et paradigmeskifte i hvordan vi ser på innovasjon med en arbeidsprosess tilpasset for raskt å kunne teste ut datasmarte løsninger og nye forretningsmodeller med sterk kundeinvolvering på et tidlig stadium. Med dagens prismiljø er innovasjon mer kritisk enn før.

- Det kan både hjelpe industrien redusere kompleksitet på kort sikt ved å standardisere utstyr og prosesser, samt muliggjøre langsiktige teknologiske utviklinger som vil øke effektiviteten. I DNV GL fortsetter vi å investere 5 % av vår omsetning i FoU fordi det hjelper oss tilby industrien framsyn i langsiktige utviklinger, sier Eriksson.

Ta kontakt for mer informasjon

I de tidlige fasene av JIPene ønsker DNV GL aktører i bransjen velkommen til å bli med i prosjektene, eller ta kontakt ved interesse for Step Change programmet.

For mer informasjon om JIPer, se vår globale informasjonsside (engelsk).

Du kan også laste ned rapporten "A New Reality: the outlook for the oil and gas industry in 2016" fra vår globale nettside.