Skip to content

DNV GL har inngått samarbeid med EXPOSED

DNV GL har inngått samarbeid med EXPOSED Aquaculture Operations Centre. Målet er trygg og bærekraftig fiskeoppdrett.

EXPOSED er et senter for forskningsdrevet innovasjon med hovedmål å utvikle kunnskap og teknologi for fiskeoppdrett på eksponerte lokasjoner for å bidra til en bærekraftig vekst for oppdrettsindustrien.

Gjennom samarbeidet med EXPOSED vil DNV GL engasjere seg i ulike prosjekter knyttet til regelverksutvikling for oppdrett i utsatte områder, håndtering av sikkerhet og risiko for marinestrukturer og operasjoner, samt designmetodikk og krav for nye oppdrettskonsepter. I samarbeidet vil DNV GL bidra med erfaringer fra akvakultur, maritim industri og olje & gass.

EXPOSED konsortiet samler en sterk gruppe partnere, inkludert verdensledende lakseoppdrettere, nøkkelleverandører innen service og teknologi, samt forskningsgrupper som SINTEF fiskeri og havbruk.

- Det er viktig for DNV GL å samarbeide med ledende forskningsgrupper og industriaktører i arbeidet med å utvikle en trygg og bærekraftig havbruksindustri. Med vår kompetanse og erfaring vil vi sammen med EXPOSED-partnerne utgjøre en sterk plattform for dette arbeidet, sier Liv Solveig Olafsson, avdelingsleder for DNV GL Noomas.