Skip to content

DNV GL har flyttet inn i nytt bygg i Bergen

I dag flyttet DNV GL i Bergen inn i nytt, moderne og effektivt bygg på Marineholmen. Bygget er sertifisert til BREEAM Excellent, den nest høyeste miljøstandarden.

Stedsleder Mads A. Eidem foran DNV GLs nye kontorbygg på Marineholmen.
Et atrium slipper inn naturlig lys til byggets kjerne.

DNV GLs nye kontor og laboratorium i Bergen ligger i Marineholmen Forskningspark i Bergen sentrum, i tilknytning til den maritime næringsklyngen i området og nær utdannings- og forskningsinstitusjoner. I det nye bygget er det også etablert et spesialisert laboratorium for materialtesting og skadeanalyser, samt korrosjonstesting.

Stedsleder for DNV GL i Bergen, Mads Arild Eidem, understreker at DNV GL med denne etableringen på Marineholmen legger til rette for en mer effektiv interaksjon mellom ressurser fra forretningsområdene Olje og gass, Maritim og Business Assurance.

- Vi plasserer oss i tilknytning til flere kunder og andre institusjoner som det kan være verdifullt å samarbeide med. Bergen har i tillegg en sterk posisjon innen olje og gass og har verdensledende næringsklynger innen maritim næring og havbruk, forklarer Eidem.

- DNV GL Maritim har sitt hovedkontor for Region Norge i Bergen. Fasilitetene gir også grunnlag for effektiv drift av laboratorium og understøtter fokuset vi har på HMS, fortsetter han.

Nye og oppgraderte laboratorium

Materials & Corrosion Technology Centre som er etablert i bygget på Marineholmen, er tilrettelagt for effektiv gjennomføring av skadeanalyser av havari, og laboratoriet har spesielle fasiliteter for eksponeringsprøving av materialer som sjøvannstilgang og er tilrettelagt for testing med H2S og CO2 gass.

I tillegg har DNV GL overtatt bygget Buehallene som ligger ved Puddefjordsbroen, en kort sykkeltur unna Marineholmen. Laboratoriet og testfasilitetene i Buehallene har kapasitet til å teste og kvalifisere noen av de største komponentene innenfor forankrings- og løftesystemer for offshore- og maritim bruk, med en kapasitet på opptil 2.900 tonn.

Høy miljøstandard

Det nye kontorbygget eies av Marineholmen Forskningspark AS, et selskap eid av GC Rieber Eiendom AS (hovedeier), Siva SF og UiBs fond, og holder svært høy miljøstandard. Bygget er sertifisert av BREEAM NOR til nest høyeste nivå, BREEAM Excellent, som ett av de første byggene i Bergen. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier: energi, helse- og innemiljø, arealbruk, materialvalg, administrasjon, forurensning, transport, avfallshåndtering og vann.

- Vi har sett fram til å komme inn i nye, effektive og miljøvennlige lokaler, forteller Mads Arild Eidem.

- Å ta vare på miljøet står som et sterkt mål for DNV GL, og det har derfor vært viktig for oss at våre kontorlokaler og laboratorier oppnår så høy miljøstandard som mulig.

Bygget har en dobbelglassfasade som en del av sitt energikonsept, og kontorlokalet benytter seg av fjernvarme til oppvarming, mens sjøvann fra Byfjorden bidrar til kjøling. Det har vært høye krav til utforming av kontorlandskap, og et atrium i byggets kjerne skal sikre dagslys også til de kontorplassene som befinner seg der.

På taket er det satt opp 459 solcellepanel som til sammen vil produsere 80 000 kWh. Utnyttelse av solceller til kontorbygg er relativt nytt i Norge og i Bergen, og Marineholmen vil være en test av både solforholdene og utnyttelsen av solcelleenergi.

Les mer