Skip to content

DNV GL gjennomfører det største kontrollerte utslippet noensinne av CO2 fra en undervannsrørledning

Karbonfangst, utnyttelse og lagring (CCUS) skyter fart for å oppfylle strenge klimamål og sikre energileveranser for fremtiden. For å fullt ut forstå de miljømessige og sikkerhetsmessige implikasjonene knyttet til utviklingen av CO2-rørledninger, utfører DNV GL olje- og gassindustriens største noensinne kontrollerte frigjøring av karbondioksid fra en undervannsrørledning på sitt fullskala Spadeadam Testing og Research Centre, som ligger i Cumbria, UK.

Gary Tomlin, VP Safety and Risk, DNV GL
Hari Vamadevan, regional manager, UK and Sub Saharan Africa, DNV GL – Oil & Gas

Det planlagte undervannsutslippet, som er planlagt å starte i januar, er en del av et internasjonalt industrisamarbeidsprosjekt (Joint Industry Project, JIP). 'Sub-C-O2’ har som mål å utvikle retningslinjer for sikkerhet for bruk av offshore CO2-rørledninger. Selskapene som deltar i JIPen er det norske Gassnova, brasilianske Petrobras, den britiske regjeringens Department of Energy and Climate Change, Storbritannias National Grid og DNV GL. Italias ENI er ventet å delta i JIPen tidlig i 2016.

Dette er den andre eksperimentelle fasen som vil løpe i tre måneder og vil involvere utslipp i en dam, som er 40 meter i diameter og 12 meter dyp, på Spadeadam Testing og Research Centre, som ligger i Cumbria, Storbritannia.

"Dette er den største eksperimentelle undersøkelsen til dags dato av undervanns CO2-utslipp. Den vil studere effekten av dybde på målte og observerte parametere," sa Gary Tomlin, VP sikkerhet og risiko ved DNV GL på Spadeadam. "Testingen er designet rundt det som allerede er kjent om undervanns naturgass- (metan-)lekkasjer og om mulig forekomst av CO2-hydratavsetninger på røropplegg. Ved å bruke høy hastighet, undervannskameraer og andre målemetoder, kan vi undersøke den frigjorte gassens konfigurasjon og karakteristikker. Det vil gi oss mulighet til å se om den kommer til overflaten og å analysere hva som skjer."

Installasjonen av offshore CO2-rørledninger knyttet til tømte undervanns gassreservoarer er en mulig løsning for å redusere CO2-utslipp fra kraftverk og store industrielle kilder. Transport av CO2 gjennom offshore rørledninger kan også øke på grunn av programmer for økt oljeutvinning.

Den første fasen av eksperimentet er for tiden i gang på Spadeadam og innebærer kontrollerte CO2-utslipp i liten skala fra en rørledning med tre tommers nominell boringen inn i en vann tank som har 8,5 meters diameter og er tre meter dyp. denne testen forventes å være ferdig innen desember.

Spadeadam er ett av et nettverk på 18 laboratorier og testsenter som drives av DNV GL på tre kontinenter. Anlegget gir bedrifter en sjelden mulighet til å gjennomføre fullskala brann-, eksplosjons- og utslippseksperimenter, til å vise om utstyr og komponenter er egnet til formålet, til å prøve ut nye produkter, teknikker og prosesser, og til å ta fram data for å validere datamodeller. DNV GL åpner et nytt, stort faretrenings- og konferanseanlegg på stedet i april 2016.

"Å utvikle ‘beste praksis’-veiledning gjennom dette banebrytende prosjektet vil hjelpe CCUS-industrien etablere seg i det den begynner utrullingen av vital karbonrense-teknologi," sier Hari Vamadevan, regionsjef, Storbritannia og Afrika sør for Sahara, DNV GL – Oil & Gas. "Spadeadam setter teori og desktopmodellering på prøve for å bevise rammer, evner og atferd for både små og store virksomheter i virkelige situasjoner. Dataene som samles inn fra dette storskala, eksperimentelle programmet vil gjøre det mulig å justerer datamodeller av CO2-spredning. Siden kan oppfølgende tester i større skala finne sted ».

Eksperimentelle funn deles periodisk med JIP-deltakere, slik at neste skritt kan være optimeres. CO2 testing på Spadeadam vil være ferdig i juni 2016.

Ler videre:

 

Proposed and ongoing joint industry projects

In collaboration with our customers and colleagues, we run JIPs to develop new solutions, standards and recommended practices that add value by solving industry challenges.

Ytterligere informasjon:

 

DNV GL cooperation with industry to address risks from offshore CO2 pipelines

 

Carbon capture, utilisation and storage (CCUS)