Other sectors

DNV GL flytter og forsterker Bergens maritime klynge

Bilde av DNV GLs kontorbygg på Marineholmen i Bergen
DNV GLs nye kontorbygg på Marineholmen i Bergen. Bilderettighet: DNV GL (Julia Schweitzer)

Bergen 18.10.2016: DNV GL åpnet i dag nytt bygg og nye laboratorier i Bergen. Etter å ha flyttet til byens sentrum blir selskapet nå en del av et imponerende kunnskapsbasert fellesskap innen alle de maritime næringene. Samtidig vil DNV GL selv kunne bidra enda sterkere til utvikling av Bergens maritime klynge.

Corrosion testing - Bergen; people in lab coats
Corrosion testing - Bergen. Bilderettighet: DNV GL (Julia Schweitzer)
Tensile testing - Bergen; a man in overalls in the background operating the tensile test
Tensile testing - Bergen. Bilderettighet: DNV GL (Julia Schweitzer)

Det nye hovedbygget på Marineholmen inngår i Marineholmen Forskningspark. Både på Marineholmen og i Buehallene ved Puddefjordsbroen vil også nye, moderne laboratorier bli tatt i bruk.

- Den maritime klyngen i Norge er verdensledende med en sterk vilje og evne til nytenkning og innovasjon. Særlig miljøene innen shipping, olje og gass og sjømat - på Vestlandet generelt og i Bergen spesielt - kan fremvise mange eksempler. Når vi nå flytter, åpnes nye muligheter. Vi kan i større grad utvikle vår kunnskap gjennom daglig kontakt i inspirerende miljøer, og vi kan ventelig bidra med vår kunnskap til de samme miljøene på en bedre måte, sa DNV GLs konsernsjef Remi Eriksen da han ønsket et 100-talls gjester velkommen til åpningen.

- Det er krevende tider for mange i maritim- og olje- & gassindustrien nå, og det er naturlig nok også krevende for deler av DNV GL også, bemerker Mads Arild Eidem, DNV GLs Bergen sjef.
- Samtidig er det i motgang at nødvendigheten av nytenkning og nyskapning er sterkest. Derfor tror jeg at timing for flytting til forskningsparken er ideell.

DNV GL har om lag 100 ansatte i Bergen. Fokus har tradisjonelt vært rettet mot shipping og olje- og gassindustrien hvor klassifisering og rådgivning er hovedtjenestene. Men også kvalifisering av nye teknologier, skade- og rotårsaksanalyse i tillegg til sertifisering overfor en lang rekke andre industrier og næringsvirksomheter utgjør en vesentlig del av de ansattes arbeidsoppgaver. Over de siste årene har særlig kvalitetssikring og rådgivning overfor en stadig voksende havbruk- og sjømatsnæring vokst frem.

Allerede ved åpningen ble de unike mulighetene ved laboratoriene vist frem.

- I den nye, store strekk-test maskinen i Buehallene er det nå mulig å strekk-teste komponenter og forankringssystemer opp mot 2.900 tonn. Produsenter fra hele verden sender utstyr til Bergen for testing og kvalifisering. Grunnen til dette er ikke topp moderne utstyr alene, men i stor grad anerkjent kompetanse og DNV GLs kunnskaper og erfaring med utvikling av standarder og regelverk, sier Eidem.

For å redusere risiko og bygge tillitt til ny teknologi og nye materialer er det nødvendig å kjenne materialers egenskaper, vurdere og teste disse opp mot tiltenkt bruk. Standard og skreddersydde tester innenfor material- og korrosjon blir nå gjennomført for å møte krav til krevende tekniske løsninger.

Fakta om kontorbygget

Bygget, som har fått navnet «Basen», oppføres til miljøstandarden BREEAM Excellent og blir et av Bergens første bygg med denne miljøsertifiseringen. BREEAM-NOR er et helhetlig verktøy som måler byggets bærekraft, til beste for bruker, leietaker, og miljø. Det gis poeng innenfor god prosjektledelse, energiforbruk, innemiljø, gode alternativer til privatbil, materialvalg, avfallhåndtering, økologi, forurensning m.m.

Fakta om laboratoriene

  • Laboratoriet i Buehallene inneholder en av verdens aller største strekk-test maskiner til bruk ved testing av forankrings- og løfteutstyr. I tillegg inneholder laboratoriet utstyr for annen teknologikvalifisering og materialtesting.
  • Laboratoriet på Marineholmen tar inn sjøvann fra Byfjorden og gjør forsøk og korrosjonstesting under og med reelle miljøparametere. Her gjøres også skade- og rotårsaksanalyse. Laboratoriet gir 24 timers tilgjengelig støtte ute i felt, på land og offshore.
  • DNV GL har 18 laboratorier fordelt over hele verden som inngår i et samarbeidende globalt nettverk.

Les mer om de nye laboratoriene og samarbeidsprosjektet som skal høste kunnskap om feil og hendelser i artikkelen Why do accidents happen? DNV GL reveals the patterns behind incidents and failures på våre globale nettsider.