DNV GL etterspør en standardisert tilnærming til kvalifisering av undervannsteknologi og –systemer

Dagens kvalifisering av nye undervannsløsninger kan være ineffektiv og tidkrevende. Ulike aktørers varierende metodikk og forskjellige systemperspektiv kan virke hemmende på kvalifiseringsprosessen, spesielt med tanke på utnyttelse av allerede utført kvalifiseringsarbeid.

Tore Myhrvold, seniorforsker og hovedforfatter av publikasjonen, DNV GL

Ny undervannsteknologi og nye undervannssystemer må kvalifiseres før de kan tas i bruk. Dette sikrer at systemene fungerer slik de skal. DNV GL har den siste tiden jobbet for standardisering på tvers av ulike undervannsystemer gjennom en rekke samarbeidsprosjekter med industrien, såkalte «Joint Industry Projects». I tillegg har DNV GLs strategiske forskningsenhet arbeidet mye med hvordan kvalifiseringsprosessen for nye undervannssystemer kan standardiseres. Dette har resultert i fagpublikasjonen (position paper) - «Subsea system qualification – towards a standardized approach».

I denne publikasjonen er det to hovedspørsmål vi ønsker å belyse:

  1. Hvordan kan tillit til nye undervannssystemer demonstreres raskere og mer effektivt? 
  2. Hvordan kan allerede kvalifisert teknologi effektivt kvalifiseres på nytt til bruk i nye, men tilsvarende systemer, eller under andre driftsforhold?

- Å etablere en standardisert tilnærming til kvalifisering av undervannsteknologi og -systemer vil gjøre bedrifter bedre i stand til å dra nytte av hverandres kvalifiseringsprosesser og –resultater, redusere samlet utviklingstid og legge til rette for raskere innovasjon innenfor subsea-sektoren, sier Tore Myhrvold, seniorforsker i DNV GL og hovedforfatter av fagartikkelen.

Du finner mer informasjon om publikasjonen «Subsea system qualification – towards a standardized approach» og muligheten til å laste den ned på vår globale nettside.