DNV GL er akkreditert for de nye ISO 2015-standardene

Første sertifiseringsselskap som er akkreditert av RvA (nasjonalt akkrediteringsorgan i Nederland) for å tilby sertifisering i henhold til de nye ISO 9001-2015 og ISO 14001-2015 standardene.

13. oktober ble DNV GL informert om at RvA-styret har godkjent vår akkreditering for de reviderte ISO-standardene.

"Vi kan nå utstede akkrediterte sertifikater for de nye standardene til våre kunder om revisjonene utføres i samsvar med våre overgangsreglene," sier Erie Koek, Manager QHSE and Compliance i DNV GL - Business Assurance.

Les mer om de nye standardene og hvordan vi kan hjelpe.