Skip to content

DNV GL blir eneeier av Presafe

DNV GL tar fullt eierskap over test- og sertifiseringsselskapet DNV GL Nemko Presafe AS, som inntil nylig har vært deleid med Nemko.

Presafe er et teknisk kontrollorgan akkreditert av EU for å tilby test og sertifiseringstjenester. Selskapet er spesialisert på kontroll av medisinsk utstyr samt komponenter som skal brukes i lettantennelige omgivelser som oljeplattformer og bensinstasjoner. Med overdragelsen av eierskapet tar DNV GL grep for å ytterligere styrke sin posisjon innen sertifiseringtjenester og Presafe vil komplettere den eksisterende sertifiseringsdivisjonen i DNV GL – Business Assurance. 

«Ved å ta fullt eierskap i Presafe blir vi mer konkurransedyktige, fleksible ovenfor markedsendringer og bedre posisjonert for å vokse innen markedet for produktsertifisering,» kommenterer Luca Crisciotti, Direktør for DNV GL – Businesss Assurance. 

Nemko vil fortsatt være en viktig partner for Presafe og det operative samarbeidet fortsetter som før.