Skip to content

DNV er godkjent som sertifiseringsorgan for EFISC-GTP

Standarden retter seg mot gode praksiser og mattrygghet i forsyningskjeden for fôr.

EFISC-GTP (European Feed and Food Ingredient Safety Certification and Good Trading Practice) er resultatet av at sertifiseringsordningene EFISC og GTP er slått sammen. Sammenslåingen støttes av COCERAL, FEDIOL, Starch Europe, EBB og Euromalt, som er organisasjoner i den europeiske fôr- og matingredienssektoren. EFISC-GTP-sertifiseringsordningene dekker innsamling, transport, lagring, handel og industriell produksjon av trygge fôr- og matingredienser.

– Vi er glade for å ta del i denne harmoniserte forsikringsordningen som bidrar positivt til rettferdige handelspraksiser og fri flyt av fôr- og matingredienser innenfor EU-markedet og tredjepartsland. Den EU-omfattende implementeringen øker gjennomsiktigheten og forbedrer effektiviteten og kundenes tillit, sier Amanda McCarthy, Global Food & Beverage Manager i DNV Business Assurance. 

EFISC-GTP-sertifiseringsordningene er basert på spesifikke tekniske dokumenter utstedt med støtte fra de ovennevnte organisasjonene. De støtter trygghet gjennom hele matkjeden opp til forbrukerne ved å utnytte sektorens erfaring og ekspertise på beste måte. 

Som et sertifiseringsorgan godkjent av EFISC-GTP kan DNV levere sertifiseringstjenester gjennom hele verdikjeden.