Digital ID gir kontroll over strømmen

Det norske kraftmarkedet blir stadig mer komplekst, med økt forbruk og endringer i produksjonen. Ved å lage et felles system der alle elementer og funksjoner får en unik ID, kan bransjen drive mer fleksibelt, effektivt og kostnadsbesparende.

OSLO, Norge, 20. januar 2021 – DNV GL er i gang med et innledende prosjekt knyttet til digitaliseringen av morgendagens kraftmarked. Prosjektet er en del av DIGIN, energibransjens eget digitaliseringsinitiativ.

– Digitaliseringspotensialet er enormt og spennende, samtidig som arbeidet er krevende. Vi snakker om et stort antall aktører som sammen skal finne gode, standardiserte løsninger som støtter fremtidens behov. Lykkes norsk kraftsektor med dette, kan vi ta en global lederrolle i digitaliseringen, sier Christopher Wiig, forretningsdirektør for digitalisering av energibransjen i DNV GL.

Sikker, billig og grønn strøm
Han påpeker at selv om Norge har et svært velfungerende energimarked med lave og konkurransedyktige priser, vil en videre digitalisering gjøre kraftsystemet og aktørene bedre rustet til å takle større datamengder og et økende behov for samhandling og sanntidskoordinering mellom nettselskaper, operatører og myndigheter.

– En videre digitalisering og innføring av unik identifikasjon legger til rette for at kraftbransjen vil kunne gjøre bedre og mer kostnadseffektive investeringer. Vi får et system som er billigere å operere og som er med på å legge grunnlaget for gode beslutninger, sikker drift, enklere integrering av fornybare energikilder og bedre kobling med andre markeder utenfor Norges grenser, sier Wiig.

Enklere å sammenstille data
DIGIN-leder Lars Berthinussen bruker fødselsnummeret som analogi når han beskriver fremtidens samhandlingsvennlige kraftsystem.

– Markedet og systemene krever mer interaksjon, med stadig større datamengder som må utveksles. Dersom sentrale elementer som inngår i kraftsystemet får en unik ID, på samme måte som vi mennesker har vårt unike fødselsnummer, får vi bedre kvalitet på dataene. Det blir enklere å sammenstille ulike data, noe som gir grundigere analyser og bedre innsikt, sier han.  

Det DNV GL-ledede prosjektet hadde oppstart før jul, og skal ferdigstilles før påske. Christopher Wiig forteller at DNV GL har bemannet prosjektet med eksperter på standardisering i energibransjen samt eksperter på digitalisering – blant annet fra READI, et omfattende digitaliserings- og standardiseringsinitiativ i olje- og gassnæringen.


Om DNV GL i energiindustrien:
DNV GL er et internasjonalt selskap innen risikostyring, kvalitetssikring og rådgivning. DNV GL eies av stiftelsen Det norske Veritas, og er aktiv i mer enn 100 land.

I kraft- og fornybarindustrien leverer DNV GL rådgivning, sertifisering og testing av tjenester til aktører i verdikjeden: fra ressurs, via produksjon og overføring, til sluttbruk. Selskapets ekspertise spenner over energimarkeder og -forskrifter, vind- og solenergiproduksjon på land og til havs, kraftoverføring og distribusjonsnett, energilagring og bærekraftig energibruk. Selskapet støtter kunder over hele verden i å levere trygg, pålitelig, effektiv og bærekraftig energiforsyning.

Lær mer på www.dnvgl.com/power-renewables