Avvikler virksomhet i Vest-Sahara

DNV GL er engasjert som rådgiver i forbindelse med tre vindmålings-utredninger og en forstudie for vindmølleprosjekter i Vest-Sahara. Selv om det er stort behov for utvikling av fornybar energi, ikke minst i Afrika, har DNV GL besluttet å ikke inngå nye avtaler i dette området.

Pågående prosjekter avsluttes i løpet av noen måneder, den siste vindmålingsutredningen innen utgangen av 2021.  

Norske myndigheter fraråder norske selskaper å engasjere seg i virksomhet i Vest-Sahara. Konflikten om Vest-Sahara har vedvart i flere ti-år. Verken EU eller FN har innført noen form for handelsrestriksjoner eller sanksjoner relatert til Vest-Sahara.  

«DNV GL har markedsaktivitet i mer enn 100 land. Vi har robuste interne prosedyrer som sikrer at vi følger alle lovpålagte internasjonale og nasjonale handelsrestriksjoner og sanksjoner i de markedene vi operer», sier Lars Almklov, DNV GLs direktør for myndighetskontakt.    

«Den ensidige norske fraråding vedrørende Vest-Sahara har imidlertid ikke vært tilstrekkelig kommunisert i vår internasjonale organisasjon.  Dette er nå rettet opp, og vi vil ikke inngå nye kontrakter for virksomhet i Vest-Sahara», bekrefter Almklov.  Han poengterer at DNV GLs virksomhet i Marokko videreføres som normalt.