Asker kommune hedret for kvalitetsstyring

Asker kommune mottok 9. juni en pris for sitt arbeid med kvalitetsstyring. Utmerkelsen kom etter kommunens langvarige fokus på kvalitet og risiko, og ble delt ut i forbindelse med «Kvalitet- og risikodagene 2016» i Oslo.

Rådmann Lars Bjerke og ordfører Lene Conradi med hedersbeviset på Asker kommunes kvalitetspris. Bilderettighet: T.Paulshus, NFKR

Det er fjerde året Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring (NFKR) deler ut sin Kvalitetspris for myndighetsrelatert innsats. Hensikten med utmerkelsen er å hedre og profilere myndighetsrelaterte organisasjoner for fremragende innsats innenfor temaet «kvalitet og risikostyring». Dette er en norsk versjon av European organization for quality (EOQ) med kriterier tilhørende virksomhetstransformasjon, utvikling av mennesker, tilrettelegging og nettverksbygging.

- Prisen gir oss en bekreftelse på at vi har satset riktig med vårt arbeid innen kvalitetsledelse og styring hvor vi i 10 år har jobbet helhetlig og gjennomgående «fra topp til tå» i hele organisasjonen, til beste for våre innbyggere og interessenter, sier Ernst Ole Solem, kvalitetssjef i Asker kommune.

Prisen ble tatt i mot av ordfører Lene Conradi, rådmann Lars Bjerke og kvalitetssjef Ernst Ole Solem.

Nesten ti år langt samarbeid

Asker kommune har vært sertifisert av DNV GL siden 2007. Kommunen er i dag sertifisert etter ISO 9001, som er en kvalitetsbetegnelse på ledelsessystemet i en organisasjon. Kommunen har tidligere vært sertifisert etter ISO 27001 (styringssystem for informasjonssikkerhet) og ISO 14001 (miljøledelse), men har nå valgt å fokusere på ISO 9001.

-  Før oppstart var det manglende prosessforståelse i organisasjonen. Det løftet vi gjorde satte prosessene til tjenesteproduksjonen i sentrum med kunnskap og fokus på kontinuerlig forbedringer, læringssløyfer og deling på tvers i våre mange virksomheter. Dette har gitt oss en kultur for prosessforbedringer som også bevisstgjør og synliggjør risiko og avvik, forklarer kvalitetssjefen.

- Innbyggerne er våre «eiere», og det er viktig at vi ivaretar vårt samfunnsansvar i demokratiet gjennom utvikling, forvaltning og drift på en systematisk og sammenhengende måte i livsløpet, fortsetter han.

- Vi er veldig glad på Asker kommunes vegne, og synes det er flott at de nå hedres for sitt fokus på kvalitet og risiko, sier Inger-Marie Blix, revisjonsleder fra DNV GL.

Om samarbeidet med DNV GL har Solem følgende å si:

- Det å ha profesjonelle som ser oss i «kortene» er viktig for å sikre at vi både følger standardene og opprettholder sertifiseringen, men viktigst av alt er at DNV GL gir oss gode og riktige innspill til forbedringer og videre utvikling hvor vi får hjelp til å bygge kultur rundt dette arbeidet.

Juryens begrunnelse

- Kåringen har blant annet lagt til grunn at Asker Kommune i 10 år har jobbet målrettet og systematisk med kvalitet og risikoledelse og oppnådd fremragende resultater og anerkjennelser for innsatsen. Det er etablert et felles, enhetlig og gjennomgående system for hele organisasjonen som dekker kvalitet, miljø, informasjonssikkerhet og samfunnsansvar.

- Asker Kommune har den største og mest omfattende systemsertifiseringen som DNV GL har foretatt på fastlandet, og som dekker all aktivitet i kommunen. Kommunen har en helhetlig gjennomgående bruk av sitt ledelse- og styringssystem. Det integrerte systemet, som er vel innarbeidet og blir kontinuerlig forbedret. ROS-analyser/Workshop er obligatorisk for hele organisasjonen - på virksomhetsnivå og tjenesteovergripende nivå. Resultatene fra kvalitetsarbeidet etterspørres både av brukere, i administrasjonen og av politikerne i kommunen, skriver NFKR på sine nettsider.

- Kommunen har utviklet en omfattende opplæringsvirksomhet for forbedring og deler villig sine erfaringer både i KS, NFKR og med kommunal- og moderniseringsdepartementet. Innsatsen står allerede modell for andre organisasjoner som ønsker å lære av Asker Kommunes vellykte resultater. Forbrukerrådet har testet servicen i norske kommuner siden 2005, og Asker kommune har samlet sett gjort det desidert best i de tester som er gjennomført, heter det videre i annonseringen av prisvinneren.