Skip to content

Årsrapporten for 2015 er nå tilgjengelig

DNV GLs årsrapport er en grundig gjennomgang av vår virksomhet og våre finansielle resultater for året som har gått. Rapporten inneholder i tillegg vår bærekraftrapportering. For første gang er årsrapporten utviklet for å bli lest digitalt.

Årsrapporten inkluderer informasjon om hvem vi er, hva vi driver med, hvordan vi jobber og våre resultater, og sier i tillegg noe om høydepunktene for 2015. Årets rapport er designet som en digital publikasjon med navigasjon og flere videoer.

Vår rapportering på bærekraft er gjort i henhold til retningslinjer gitt av den internasjonale rapporteringsorganisasjonen Global Reporting Initiative (GRI) – på nivået GRI G4 Comprehensive. DNV GL er også sertifisert etter ISO standard 9001 og 14001, i tillegg til OHSAS 18001 standard. Siden 2003 har vi vært tilsluttet FNs Global Compact, som baserer seg på ti prinsipper på innenfor menneskerettigheter, arbeidsmiljøstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

I løpet av året har det ikke vært noen dødsfall på våre oppdrag og operasjoner, og det er ingen konstaterte tilfeller av korrupsjon eller brudd på lover og regler knyttet til klima og miljø. Vi hadde et sykefravær på 2,2 %. Våre ansatte representerer 117 nasjonaliteter, 31 % av de ansatte er kvinner, 87 % har høyere utdanning og 83 % har gjennomført kurs i god forretningsskikk (Code of Conduct training).

Direkteutslipp av klimagasser var på 28 tusen tonn CO2e, og utslippet representerer basislinjen for vårt mål om å bli karbonnøytrale ved utgangen av 2020.

Vi fortsetter å jobbe tryggere, smartere og grønnere – noen av høydepunktene for 2015 er

  • våre nye klasseregler for skip trådte i kraft 1. januar 2016.  Utviklingen av de nye DNV GL klassereglene var en sentral milepæl i integrasjonsarbeidet og markerte det endelige steget mot å bli ett selskap.
  • lanseringen av ECO Insight. Mer en 600 skip er nå tilknyttet løsningen, som blant annet legger til rette for redusert drivstofforbruk.
  • vårt nye samarbeidsprosjekt for utnyttelse av vindkraft på offshoreinstallasjoner, som vi har gjennomført sammen med syv ledende, internasjonale kunder.
  • den teknisk-finansielle vurderingen av vindkraft i Zambia, Tanzania, Maldivene, Egypt, Jordan og Oman som vi har gjennomført for finansielle institusjoner og myndighetsorganer.
  • vår sterke markedsposisjon innen risikobasert sertifisering under de nye ISO standardene 9001 og 14001.
  • vår rapport om resultatene FNs Global Compact har oppnådd gjennom sine første 15 år.

Merk at DNV GLs årsrapport er skrevet på engelsk. Du kan lese rapporten gjennom den digitale publiseringsplattformen Issuu eller ved å laste ned en PDF versjon. Det er også mulig å bestille en trykket kopi av rapporten.

 

DNV GL Årsrapport 2015

 

Last ned PDF

 

Les på nett med Issuu

 

Bestill en versjon av rapporten

 

GRI Notes: appendix to DNV GL Annual Report 2015