Skip to content

Årets sommerstudenter er digitale problemløsere

De er nøye utplukket, blant over 200 søkere. Felles for alle åtte er at de er liker å løse problemstillinger og er interesserte i det digitale, men det er ulikhetene som utgjør styrken i teamet.

Studentene i årets sommerprosjekt hos DNV GL kommer fra ulike studieretninger; kybernetikk, ingeniørvitenskap og IKT, matematikk, materialvitenskap, økonomi, energi og milø, produktutvikling og innovasjon. Sammen skal de systematisere og finne en digital løsning til et forvirrende lappeteppe av tekniske krav og standarder som kunder må overholde i komplekse prosjekt som under bygging av skip eller rigg. Om noen tekniske krav glipper så kan det svekke sikkerheten. 

I seks uker skal studentene jobbe intenst med å forstå problemet og finne løsninger som kan fungere, og i begynnelsen av august skal teamet legge frem forretningsideen sin.  Løsningen må være gjennomførbar både økonomisk og teknisk. 

For å sikre dette har studentene fått tildelt forskjellige roller i teamet basert på sin kompetanse, og Fredrik Hjartsjø Kittelsen som tar mastergrad i innovasjon og entreprenørskap på NTNU er valgt som prosjektleder. Hans oppgave blir å sørge for at prosjektet kommer i mål. Tidsplanen er stram, og resultatet må være klart innen presentasjonen for ledelsen 7. august. «Det å jobbe tverrfaglig, kombinere både kompetanse og interessefelt, og ikke minst å jobbe med en digital utfordring var motivasjonen for å søke» sa Kittelsen.   

Vilde Nyrønning Strøm, konsulent i DNV GLs digitale enhet, er veileder for årets sommerprosjekt. Hun skal sørge for at studentene får tilgang til ekspertisen og ressursene de trenger underveis.

«Dette er et lite digitalisert felt, med store muligheter til effektivisering både for DNV GL og for kundene» sier Strøm om utfordringen studentene skal løse.

DNV GL har siden 2008 gitt fjerde års masterstudenter muligheten til å jobbe med relevante problemstillinger innen fremtidens teknologi. Prosjektet som velges må være en konkret utfordring som DNV GL har i et eller flere forretningsområder. Tidligere sommerprosjekt har blant annet jobbet med å sjekke for cyberangrep, utforske bruken av hydrogengass i energiforsyning og vurdere mulighetene for bruken av data fra havet. Stadig oftere handler prosjektene om digitalisering og maskinlæring. 

Konkurransen om digitale hoder er intens. Totalt er 101 studenter på jobb hos DNV GL i sommer. I år jobber over en tredjedel av studentene med digitale satsninger hos DNV GL, og sannsynligvis vil det være behov for langt flere i årene som kommer.

Summer students and Ulrike Haugen and more 780pxl

Sommerstudentene blir med på bildet til Ulrike Haugen, kommunikasjonsdirektør i DNV GL, og med på bildet med studentene er også DNV GL's Bente Borch Deinboll, Kristina Dahlberg og Ellen Skargård.