Skip to content

Aker Floating Production kan bli først i Norge med sertifikat på anti-korrupsjon

Aker Floating Production er i gang med et sertifiseringsløp og kan bli første selskap i Norge som sertifiseres i henhold til standarden for anti-korrupsjon, ISO 37001.

Svein Høiback med kollegaer på Aker Floating Productions lager i Kakinada i India

Aker Floating Production (AFP) er et selskap i Akerkonsernet. Selskapet eier og operer en FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) unit som er under kontrakt med det indiske selskapet Reliance Industries Inc. FPSOen er lokalisert ca 50 km utenfor byen Kakinada på øst kysten av India. AFP har hovedkontor i Oslo og en base samt lokalkontor i Kakinada.

Å operere i land som rangerer høyt på korrupsjonsindekser som India kan by på større og mindre utfordringer. 

- Utveksling av gaver er eksempelvis noe som kan bli sett på som tvilsomt her i Norge, men er helt vanlig i Indisk forretningsliv, forteller Svein Høiback i AFP.

Videre kan han fortelle at kulturforskjeller kan være kilde til mange utfordringer. 

- Nordmenn er mer direkte og rett på sak enn det som er vanlig i India. Det kan være utfordrende å få opplysningene vi ønsker når vi snakker med våre leverandører for å avdekke om tilfredsstillende kontroller er på plass.

AFP sparket i gang sertifiseringsprosessen med et bedriftsinternt kurs i anti-korrupsjonsarbeid. Der fikk de ansatte involvert innspill til hva et anti-korrupsjonsprogram bør inneholde, samt eksempler på konsekvenser av korrupsjon. 

- Kurset hjalp oss med å indentifisere ressurser og ansvar som kreves for å ha et anti-korrupsjonsprogram som tilfredsstiller kravene i standarden, forteller Høiback

AFP er første selskap i Norge som sertifiseres i henhold til denne standarden, og har således ingen å sammenlikne sitt arbeid med.  

- Det finnes flere bedrifter som har anti-korrupsjonsprogram, men det er mer som må på plass for å nå kravene i ISO 37001. Det er utfordrende å ikke ha noen å måle seg mot, og vi vet heller ikke om vår tolkning av kravene er det revisoren forventer, forteller Høiback, som understreker at involvering av tredjepart er viktig i arbeidet. 

- Akers ledelse har nulltoleranse for korrupsjon. Vi ønsker å verifisere at vi til enhver tid oppfyller de krav som stilles til anti-korrupsjonsarbeidet. Dette gjøres best ved at en ekstern part verifiserer at våre systemer og praksis tilfredsstiller interne så vel som eksterne krav, sier han.

Standard for anti-korrupsjon lansert i oktober

Standarden for anti-korrupsjon, ISO 37001, ble lansert høsten 2016 og DNV GL har vært delaktig i den norske speilkomiteen ledet av Standard Norge. I følge Standard Norge er ISO 37001 Anti-bribery management systems utformet for å hjelpe organisasjoner i kampen mot korrupsjon ved å etablere en kultur for integritet, åpenhet og etterlevelse. 

- Vi ser en økning i etterspørsel rundt vurderinger av anti-korrupsjonssystemer fra offentlig så vel som privat virksomhet, sier tjenesteansvarlig for etikk og anti-korrupsjon i DNV GL, Jørgen Hanson. Han tror trenden delvis skyldes stor fokus i presse og media, men det generelle inntrykket er at det ofte ligger et ønske om å se nærmere på effekten av alt det gode arbeidet som er gjort innenfor feltet de siste årene. 

- Vi håper den nye standarden kan være et god utgangspunkt når selskaper skal ta fatt på det viktige arbeidet med anti-korrupsjon, avslutter Hanson.

 

Kom i gang med antikorrupsjonsarbeidet:

 

Kurs i ISO 37001: Antikorrupsjon

Kurset gir deg et solid fundament for praktisk arbeid med antikorrupsjon

 

ISO 37001 Antikorrupsjon

Les mer om standarden for antikorrupsjon her