Aker BP tildeler rammekontrakt til DNV GL

Aker BP, et av Europas største uavhengige oljeselskap, har tildelt en rammekontrakt til DNV GL, som dekker et bredt spekter av tjenester innen sikkerhet, verifikasjon, inspeksjon, og klasse, for deres innretninger på norsk sokkel.

Kjell Eriksson, Regionsjef, DNV GL – Olje og gass

Den fem år lange kontrakten, med opsjoner for forlengelse, innebærer at DNV GLs ekspertise blir integrert inn i Aker BP sin organisasjon for beslutningsstøtte og enkeltvurderinger.

- Denne kontrakten er et viktig steg framover i DNV GLs lange samarbeid med BP Norge og Det norske oljeselskap, og nå som de slåes sammen som Aker BP, sier Kjell Eriksson, Regionsjef, DNV GL – Olje og gass.

- De integrerte tjenestene for tekniske analyser, inspeksjon og rådgivning som rammekontrakten inkluderer vil gi Aker BP effektivitetsfordeler gjennom det ypperste innen teknologi kombinert med dyp teknisk forståelse over et bredt utvalg disipliner.

- Vi har gjennomført en robust anbudsprosess og vi er glade for å tildele kontrakten til DNV GL. Grunnet timingen til anbudsprosessen fikk vi kombinert behovene til begge selskapene og har etablert en felles kontrakt for Aker BP som leverer betydelige synergier. Vi ser fram til å jobbe tett sammen med DNV GL for å videreutvikle kontinuerlige forbedringer i våre operasjoner, avslutter Rolf Kristian Nystein, supply chain manager hos Aker BP.


For mer informasjon, kontakt:

Prashant K. Soni
Key Account Manager - Aker BP
DNV GL - Oil & Gas, Norway
Telefon: +47 938 24 531
E-post: soni@dnvgl.com

Pressebilder

 

Last ned bilder