Skip to content

24 strømleverandører sertifisert for Trygg strømhandel

Sertifiseringsordningen Trygg strømhandel ble etablert i 2020. Nå er de første 24 strømleverandørene sertifisert av DNV. De representerer rundt to tredeler av strømkundene i Norge. Målet er å skape et tryggere og enklere strømmarked for kundene.

Sertifiseringsordningen er et initiativ fra bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi, men administreres fullt og helt av DNV. Ordningen består av en rekke krav som strømleverandørene må tilfredsstille når det gjelder markedsføring og salg av strømprodukter, oppfølging av kundene, opplæring av egne ansatte osv.

"Vi ønsker at Trygg strømhandel skal bli et kvalitetsstempel som kundene vil se etter når de velger strømleverandør. Samtidig gir vi leverandørene et verktøy for å kunne gjøre en enda bedre jobb ut mot kundene", sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge. 

Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi, legger vekt på tilliten til bransjen som et annet viktig mål. "Det er viktig for oss at kunden kan stole på oss som bransje og det enkelte selskap som leverandør. Vi håper å få med oss enda flere selskaper i tiden som kommer", sier Lockert.


"DNV har utviklet ordningen i samarbeid med bransjen og foretar en uavhengig sertifisering av selskapene etter rammeverket for Trygg strømhandel. Av 33 påmeldte selskaper, er nå 24 sertifisert. De øvrige har enten bedt om mer tid, eller ikke bestått kravene så langt.  Gjennom sitt sertifiseringsløp har selskapene vist hvordan de møter kravene i ordningen og jobber systematisk for å sikre gode leveranser til sine kunder. Vi er imponert over hvordan bransjen har tatt tak i de utfordringene de har møtt, etablert en felles standard, og hvordan selskapene har tatt den ut i sine organisasjoner, sier Tommy Bjørnsen", Norgessjef i DNV. 

Revisjonen DNV har hatt med de sertifiserte selskapene har medført at flere har justert sin markedsføring og hvordan de presenterer aktuelle strømavtaler. Flere har etablert nye rutiner for å sikre en god dialog med kundene i henhold til rammeverkets krav.