1 000 personer samles i egen organisasjon for å akselerere den digitale utviklingen

DNV GL etablerer en egen organisasjon for digitale løsninger, bestående av 1 000 digitale eksperter. Målet er å akselerere den digitale utviklingen i selskapet, samt å fullt ut kunne utnytte potensialet i tingenes Internett.

Remi Eriksen
Elisabeth Heggelund Tørstad

DNV GL har vært en digital pioner siden 1960-tallet. Selskapets satsing innen forskning og innovasjon strekker seg enda lenger tilbake i tid. En fremtidsrettet utvikling med vekt på betydelig investeringer internt og samarbeid med kunder og andre fagmiljøer eksternt har alltid vært en drivkraft. Nylig lanserte eksempelvis DNV GL sin uavhengige, åpne, digitale industriplattform Veracity.

Den nye organisasjonen er et ledd i denne utviklingen og vil gjøre selskapet enda bedre i stand til videre utvikling og til å møte utfordringer knyttet til datakvalitet og sikkerhet. Digitalisering er med andre ord et av DNV GLs aller viktigste strategiske mål.

“Data er råmaterialet for det 21. århundre. Det er selve fundamentet og pådriveren for den digitale forvandlingen og danner grunnlaget for verdiskaping. For å møte kundenes behov og for å stimulere videre innovasjon konsoliderer vi nå våre digitale verdier og ressurser i en ny organisasjon for digitale løsninger,” sier Remi Eriksen, konsernsjef for DNV GL.

Den nye organisasjonen «Digital Solutions» vil inkludere den bestående enheten DNV GL - Software, en del av selskapet som over tid har opparbeidet seg et godt renommé som leverandør av tredjeparts programvare for å løse tekniske og driftsmessige utfordringer knyttet til industrielle verdier. I dag er selskapet en av verdens ledende programvareleverandører til olje- og gassindustrien, til fornybar industri og til maritime industri.

«Digital Solutions» skal også ha ansvar for den nye Veracity-plattformen som er utformet for å ekstrapolere relevant innhold fra brukernes data og fungere som en kilde for tilgang til og anvendelse av programvare fra DNV GL, særlig da programvare som en tjeneste (SaaS).

Elisabeth Tørstad skal lede den nye enheten «Digital Solutions». Hun kommer fra stillingen som direktør for DNV GLs olje- og gassvirksomhet. Hun kommer til å ha kontor ved DNV GLs hovedkontor på Høvik og skal sitte i DNV GLs konsernledelse. Det skal i tillegg utnevnes en Chief Digital Transformation Officer, for å styrke DNV GLs digitale forvandling ytterligere.

«Elisabeth Tørstad har alltid vært forover lent på en måte som kommer kundene til gode og som sikrer deres verdiskapning. Med sin omfattende bakgrunn fra andre lederposisjoner har hun bygget opp solid erfaring og kunnskap på tvers av de industriene DNV GL tilbyr tjenester til. Hun har også en sterk vilje til godt samarbeid med alle – noe som blir viktig for å lykkes i den nye organisasjonen,» sier Remi Eriksen, DNV GLs konsernsjef.

«Vi har et sterkt ønske om å bli mer forutseende og styrke vår kompetanse når det gjelder de tekniske og driftsmessige forretningsutfordringene kundene våre står overfor. Ved å bygge opp en sterk, datastyrt organisasjon skaper vi fortgang i utviklingen av nye digitale tjenester som kundene får nytte av”, sier Elisabeth Heggelund Tørstad, DNV GLs direktør for den nye enheten «Digital Solutions».

Last ned høyoppløselige bilder

 

Elisabeth Tørstad portrett 1

 

Remi Eriksen portrett

 

Elisabeth Tørstad portrett 2