“DNV har kunnskapsrike inspektører som gjev god oppfølging, er serviceinnstilte og dyktige på å ivareta kunden”

Ervik Havfiske

Vi hjelper deg der du er

Sikkerhet for mannskap og fartøy er førsteprioritet til sjøs. Under alle typer forhold skal de ombord føle seg trygge og fartøyet fungere tilfredsstillende. I DNV bidrar vi til å øke sikkerheten på DNV-klassede fiskefartøy ved å gjennomføre jevnlige besiktigelser av fartøyet og yte topp service til våre kunder. Samarbeid med DNV gir deg tilgang til tekniske eksperter med bred erfaring. Vi er på jobb langs hele norskekysten og kan også gjøre digitale besiktigelser for at du skal ha minst mulig avbrudd i operasjonen din. Vil du vite mer om klasse og samarbeid med DNV? Kontakt oss idag.

Redusér forbruket av drivstoff

Forsvarlig, bærekraftig og kosteffektiv drift er nødvendig for å møte konkurranse. Drivstoffprisene stiger, samtidig som presset på reduserte utslipp fra fiskeri øker. For å unngå høyere drivstoffkostnader og sikre en bærekraftig drift, må energiforbuket reduseres. Vi vet hva som skal til for å oppnå dette og kan hjelpe deg med å finne de optimale løsningene for ditt fartøy. Kontakt oss idag for å høre mer om hvordan vi kan bistå deg.

Bygge nytt fartøy?

Når du skal bygge nytt, er det mange ting å tenke på. Hvordan ivaretar du mannskapets sikkerhet og at det nye fartøyet blir bygget til forventet kvalitet - med varige tekniske løsninger? Teknisk kompetanse er viktig for et godt resultat. DNV verifiserer leveranse fra designer og verft. Det innebærer at forventninger til kravspesifikasjon (inkludert gjeldende regelverk) er ivaretatt, og dokumentert. DNV-klasse kan også ha betydning for hvilken verdi fartøyet ditt har ved videresalg i et globalt marked. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om nybygg og hvordan du kan komme i gang.

Fiskeri

Fiskeri

Nyttige lenker:

  Dokumentasjon av årsaker og tiltak mot korrosjon på fiskefartøy

Dokumentasjon av årsaker og tiltak mot korrosjon på fiskefartøy

  Fiskebåt partner i Grønt skipsfartsprogram

Fiskebåt partner i Grønt skipsfartsprogram

 

Lerøy Havfisk, pilotprosjekter

 

Redningsselskapet