Fiskefartøy i DNV GL klasse

DNV GL bidrar til en mer miljøvennlig, bærekraftig, effektiv og lønnsom fiskeflåte.
Fishing vessels at quai in Oslo

Formål

Hovedklassen, benevnt 1A1 gjelder for alle fartøy i klasse. For fiskefartøy er klassen i tillegg tilpasset for å fungere som et hensiktsmessig teknisk tilsynsverktøy. 

Fordeler

Klasse for fiskefartøy går god for at fartøyets skrog, maskineri, installasjoner og utstyr er i henhold til kravene som stilles i klassereglene pkt. 1, 2, 3, og 4. 

Innhold

Klasse 1A1, fiskefartøy inneholder tekniske krav til følgende detaljer: 

Skroget:
 • styrke 
 • vær- og vanntett integritet 
 • stabilitet og flyteevne 
 • tank arrangementer
Maskininstallasjoner og utstyr, inkludert tilknyttede hjelpefunksjoner, i forhold til styrke og virkning for følgende hovedfunksjoner: 
 • kraft produksjon (generatorer) 
 • fremdrift 
 • styring 
 • strukturelt brannvern 
 • drenering og lensepumper 
 • ballast 
 • ankring

Fremgangsmåte

Godkjenninger utføres på ett av våre approbasjonssentre. Ved nybygging utføres besiktigelser ved byggeverftet og hos leverandørene. Periodiske besiktigelser foretas om bord når fartøyet er i drift.