Skip to content

Webinar: Bedre interne revisjoner - DNV deler sin kunnskap

Vi ønsker å dele av vår erfaring og kunnskap. Delta på vårt webinar og få input til hvordan planlegge, utføre og forbedre intern revisjon i egen bedrift.

Webinaret holdes av Julie Ræder og Kristin Morisbak.

Julie er revisjonsleder og kursholder med lang erfaring i kvalitets- og miljørevisjon. Hun holder og utvikler kurs innenfor ledelsessystemer, både med fokus på implementering og forbedring. Kristin er tidligere revisjonsleder innen kvalitet, miljø og HMS og leder nå DNV sin kursavdeling.

Fredag, 19. april 2024, kl 09.00 - 10.00

Agenda:

  • Internrevisjon i sammenheng med ISO standarder
  • Kommunikasjon som vertøy
  • Prinsipper for interne revisjoner
  • Interne revisjoner sett i forhold til strategi og egne prosesser
  • Avvik, rotårsaker og forbedring

Meld deg på vårt gratis webinar her!

Webinaret holdes av Julie Ræder og Kristin Morisbak.

Julie er revisjonsleder og kursholder med lang erfaring i kvalitets- og miljørevisjon. Hun holder og utvikler kurs innenfor ledelsessystemer, både med fokus på implementering og forbedring. Kristin er tidligere revisjonsleder innen kvalitet, miljø og HMS og leder nå DNV sin kursavdeling.

Fredag, 19. april 2024, kl 09.00 - 10.00

Agenda:

  • Internrevisjon i sammenheng med ISO standarder
  • Kommunikasjon som vertøy
  • Prinsipper for interne revisjoner
  • Interne revisjoner sett i forhold til strategi og egne prosesser
  • Avvik, rotårsaker og forbedring

Meld deg på vårt gratis webinar her!