Skip to content

Webinar: NIS2 kommer i oktober – Nye krav til ledelsen og styret

Vil du vite om du er berørt av det nye NIS2-direktivet og hvordan du kan forberede deg på det? Da kan du delta på vårt gratis webinar.

Agenda:

 • Hovedpunkter i NIS2, framdrift
 • Hvem blir omfattet av direktivet
 • Ledelsens ansvar og forpliktelser
 • Hvile krav vil må bedriftene forholde seg til
 • Sanksjonering, bøter
 • ISO 27001 som redskap for å etterleve kravene i NIS2

Fredag, 31. mai 2024, kl 10.00 - 11.00

Webinaret vil ta ca 30-40 minutter.
Det blir anledning til å stille spørsmål i etterkant – og du kan også avtale å få snakke med en av våre eksperter i DNV om NIS2 etter webinaret.

Fagansvarlig: Kai-Ove Finvold, Revisjonsleder ISO 27001
Kai-Ove Finvold har jobbet med IT siden midt på 90-tallet som bl.a. webmaster, utvikler, systemansvarlig, prosjektleder, webredaktør og IT manager. Han er sertifisert revisjonsleder på ISO 27001 og har jobbet som systemrevisor siden 2021.

Meld deg på vårt gratis webinar her!

Agenda:

 • Hovedpunkter i NIS2, framdrift
 • Hvem blir omfattet av direktivet
 • Ledelsens ansvar og forpliktelser
 • Hvile krav vil må bedriftene forholde seg til
 • Sanksjonering, bøter
 • ISO 27001 som redskap for å etterleve kravene i NIS2

Fredag, 31. mai 2024, kl 10.00 - 11.00

Webinaret vil ta ca 30-40 minutter.
Det blir anledning til å stille spørsmål i etterkant – og du kan også avtale å få snakke med en av våre eksperter i DNV om NIS2 etter webinaret.

Fagansvarlig: Kai-Ove Finvold, Revisjonsleder ISO 27001
Kai-Ove Finvold har jobbet med IT siden midt på 90-tallet som bl.a. webmaster, utvikler, systemansvarlig, prosjektleder, webredaktør og IT manager. Han er sertifisert revisjonsleder på ISO 27001 og har jobbet som systemrevisor siden 2021.

Meld deg på vårt gratis webinar her!