Skip to content

Global Seafood Expo

Årets konferanse dekker viktige spørsmål som påvirker dagens sjømatindustri, og fokuserer på akvakultur, samfunnsansvar, mattrygghet og pandemiens innvirkning på den globale sjømathandelen.

Programmet for 2024-konferansen inneholder mer enn 20 undervisningssesjoner som presenteres av de fremste ekspertene i sjømatnæringen. Dette inkluderer en sponset sesjon av DNV med tittelen "Do you know your hidden risks? A broader view is increasingly essential to produce sustainable seafood" tirsdag 23. april kl. 14.00-14.45 CET.

DNV-eksperter vil også være til stede på standen vår i hall 2, stand 2B104.

Mer om spesialsesjonen:

Bli med Stefano Crea, Global Market & Industries Director i DNV, på en sesjon med Luciano Pirovano, Chief Sustainability Officer, Bolton and Tri Marine og Alf-Gøran Knutsen, CEO, Kvarøy Fiskeoppdrett AS, der de dykker ned i selskapenes største risikoer og hvordan de tilnærmer seg bærekraft. Fra miljøaspekter til mennesker og digitalisering - disse selskapene forteller hvordan og hvorfor dette er viktig for å møte kundenes, forbrukernes og samfunnets krav til bærekraftig sjømat.

Læringsmål: Du vil lære mer om

  • hva som er de største risikoene og barrierene som utfordrer sjømatselskaper i dag
  • hvordan globale aktører forholder seg til kravene om bærekraftig sjømat
  • hvordan de som gjør det best, jobber for å tette hull, få kontroll og vokse.

Programmet for 2024-konferansen inneholder mer enn 20 undervisningssesjoner som presenteres av de fremste ekspertene i sjømatnæringen. Dette inkluderer en sponset sesjon av DNV med tittelen "Do you know your hidden risks? A broader view is increasingly essential to produce sustainable seafood" tirsdag 23. april kl. 14.00-14.45 CET.

DNV-eksperter vil også være til stede på standen vår i hall 2, stand 2B104.

Mer om spesialsesjonen:

Bli med Stefano Crea, Global Market & Industries Director i DNV, på en sesjon med Luciano Pirovano, Chief Sustainability Officer, Bolton and Tri Marine og Alf-Gøran Knutsen, CEO, Kvarøy Fiskeoppdrett AS, der de dykker ned i selskapenes største risikoer og hvordan de tilnærmer seg bærekraft. Fra miljøaspekter til mennesker og digitalisering - disse selskapene forteller hvordan og hvorfor dette er viktig for å møte kundenes, forbrukernes og samfunnets krav til bærekraftig sjømat.

Læringsmål: Du vil lære mer om

  • hva som er de største risikoene og barrierene som utfordrer sjømatselskaper i dag
  • hvordan globale aktører forholder seg til kravene om bærekraftig sjømat
  • hvordan de som gjør det best, jobber for å tette hull, få kontroll og vokse.