Skip to content

Business Assurance - ViewPoint

Drar selskaper nytte av mangfold og inkludering (D&I)?

Undersøkelsen ble gjennomført i mars  2022 ved hjelp av metoden CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Undersøkelsen involverte 568 kunder av Business Assurance i DNV over ulike industrigrener i Europa, Nord Amerika, Sentral og Sør Amerika og Asia.

Utvalget hevder ikke å være statistisk representativt for selskaper over hele verden. Se hele undersøkelsen for å få mer informasjon.

Det var i alt 87 bedrifter i utvalget som ble identifisert som LEDERE basert på en liste over attributter definert av DNV.

  • Bedrifter som indikerer at D&I er en del av selskapets overordnede forretningsstrategi
  • Bedrifter selvvurderer implementeringsmodenhet som ledende eller optimaliserende 

LEDERE representerer 15,3 % av det totale antallet for respondentene; analysen av svarene deres gir innsikt i beste praksis og tankesett til bedriftene med litt mer modne tilnærminger til mangfold og inkludering.


Tilleggsmerknader​

Grønne sirkler i diagrammer: data betydelig over gjennomsnittet. Røde sirkler: data betydelig under gjennomsnittet.

Små/store bedrifter: Små bedrifter (<99 ansatte) kontra store bedrifter (>= 500 ansatte).

Selskapets modenhet: Unge selskaper (<19 år i bedriftsvirksomhet) kontra modne selskaper (>=20 år i bedriftsvirksomhet) 

Geografisk fotavtrykk: Globale kontra innenlandske selskaper