Skip to content

Business Assurance - ViewPoint

Hva har betydning for forbrukerne i den sirkulære overgangen?

Methodology

Undersøkelsen ble utført i september 2021 ved bruk av CAWI-metoden (Computer Assisted Web Interviewing). Det involverte 2900 forbrukere i forskjellige land i Europa og Nord-Amerika.

Ytterligere merknader

  • Grønne sirkler i diagrammer: data betydelig over gjennomsnittet. Røde sirkler: betydelig under gjennomsnittlig data.
  • DK/DA: "vet ikke" og/eller "svarte ikke".
  • Generasjon Z: respondenter 18-24 år.
  • Generasjon Y: respondenter 25-39 år.
  • Generasjon X: respondenter 40-54 år.
  • Boomers: respondenter over 55 år.