Skip to content

Risk Based Certification™ - Få mer ut av hver revisjon

Få mer ut av revisjonene dine. Vurder hvor godt ledelsessystemet samsvarer med standarden og hvor bra det støtter de viktigste områdene i standarden.

Dagens virksomheter må hele tiden håndtere nye, komplekse problemstillinger i tillegg til eksisterende krav. Kontrolleringe av dette øker stadig, og interessentene krever uavhengige bevis på resultatene. DNVs tilnærming med Risk Based Certification™, kombinert med beste praksis for revisjonsteknikker og muligheter for ekstern levering, gjør at du kan dra nytte av ledelsessystemet ditt på mer enn én måte.

Få mer ut av hver revisjon

Et velfungerende ledelsessystem som er sertifisert i henhold til ISO-standarder eller andre standarder for beste praksis, er en strukturert tilnærming for å oppfylle krav og forbedre ytelsen. Det hjelper deg med å identifisere risikoer og implementere forretningsprosesser som fungerer effektivt for å oppfylle kundenes og andre interessenters krav.

Risk Based Certification ble utviklet av DNV for å hjelpe kundene med å utnytte ledelsessystemet sitt på flere måter. Ved å bygge videre på ledelsessystemet ditt for å forbedre det som er viktigst, kan dette bidra til å støtte spesifikke forretningsmål.

Når du identifiserer temaer som er avgjørende for at virksomheten din skal lykkes, bruker DNVs revisorer Risk Based Certification til å vurdere hvor godt ledelsessystemet ditt støtter disse fokusområdene, samtidig som de kontrollerer samsvar med den valgte standarden. 

Hvordan fungerer Risk Based Certification?

Alle DNV-kunder får automatisk tilgang til Boost My Audit. Dette digitale verktøyet inneholder over 200 forhåndsdefinerte fokusområder. Bla gjennom de vanligste fokusområdene etter standard, risiko og prosess for å finne de fokusområdene som passer best til dine behov. Du kan også filtrere etter bransje og sjekke hvilke FN-mål for bærekraftig utvikling (SDG) og ESG-dimensjoner hvert fokusområde støtter. Hvert av fokusområdene har en tilhørende sjekkliste som veiledning for revisjonen. Sjekklistene kan også være til hjelp for eventuelle interne revisjoner dere har planlagt.

Be revisoren din om hjelp til å identifisere eksisterende forhåndsdefinerte eller skreddersydde fokusområder som passer dine behov. Sørg for at fokusområdene gjenspeiler strategien og virksomhetens mål. Toppledelsen bør involveres på dette stadiet for å sikre engasjement.

Før revisjonen blir du og DNV-revisoren(e) enige om hvilke fokusområder som skal vurderes (vanligvis 1-3 områder avhengig av revisjonens omfang osv.). Revisoren(e) vil formulere hvilke aktiviteter og prosesser som skal vurderes. Ledelsessystemets ytelse på fokusområdene kontrolleres sammen med samsvar med kravene i den eller de valgte standardene.

Vurderingen av fokusområdenes ytelse gjøres uten ekstra kostnader eller tidsbruk. Resultatene presenteres på avslutningsmøtet og i revisjonsrapporten. Den inneholder en oppsummering av revisjonsfunnene og fokusområdets resultater. Den gjenspeiler styrker og svakheter og gir deg og ledergruppen rask innsikt. For komplekse prosjekter med flere anlegg er alle detaljer også tilgjengelige for videre analyse, sammenligninger og trender i My Certification Dashboard.

Bruk innsikten fra revisjonen til å forbedre ledelsessystemet, ettersom den hjelper deg med å identifisere avbøtende tiltak for en hel del utfordringer, enten det dreier seg om driftsproblemer i dag eller hindringer for å nå langsiktige mål.

Fokusområder kan gjentas fra år til år, eller nye kan velges avhengig av styringssystemets ytelse. I komplekse prosjekter med flere avdelinger vil DNV sørge for at alle teamene som brukes, er kalibrert for å gjennomføre revisjoner på en konsekvent måte på alle avdelinger.

Samarbeid med DNV

Risk Based Certification er DNVs standardtilnærming til revisjoner. Den retter seg mot ledelsessystemet og sertifiseringsrevisjoner for å forbedre de viktigste områdene. Velg DNV som sertifiseringspartner og sørg for at ledelsessystemet ditt er i stand til å oppfylle kravene i standardene og støtte virksomhetens mål.

Ønsker du å be om et tilbud?

Kontakt oss