Skip to content

Er du klar for GDPR?

Et ISO 27001-sertifikat viser din forpliktelse til proaktiv administrering og beskyttelse av din informasjon og dine aktiva og sikrer etterlevelse av juridiske krav.

  Les mer om ISO 27001 Informasjonssikkerhet

Les mer om ISO 27001 Informasjonssikkerhet

  GDPR - EUs Personvernforordning

GDPR - EUs Personvernforordning