Informasjon om eksamen

Dette trenger du å vite om eksamen.

Eksamen

Eksamen for Brannforebyggende elkontroll bolig er nettbasert og du kan ta den hos et av våre mange samarbeidsbiblioteker rundt omkring i Norge, eller ved DNV GL kontoret på Høvik. I noen tilfeller vil det også være mulig å avlegge eksamen direkte i etterkant av avholdte kurs.

Selve eksamen har et multiple choice format. I løpet av 60 minutter skal du besvare 40 multiple choice spørsmål. Alle oppgavene teller like mye og du kan maks oppnå ett (1) poeng per oppgave. Vi vil gjøre oppmerksom på at det kun er ett rett svaralternativ per oppgave. Totalt sett må du ha 80 % korrekt for å bestå.

Ved fremleggelse av dokumentasjon på spesielle forhold for kandidaten som allergi, dysleksi eller bruk av prestasjonshemmende medikamenter, kan det gis ekstra tid på eksamen. Behov for eventuell ekstra tid meldes til DNV GL ved eksamenspåmelding. Følgende utvidet tid gis:

​Eksamens varighet

Utvidet tid

Eksamener med inntil 3 timers varighet​

​20 minutter

Eksamener med inntil 5 timers varighet​​

​30 minutter

Eksamener med varighet 5 timer eller mer​​

​60 minutter

 

Eksamensspørsmålene er hentet fra NEK 405-2-1 og NEK 405-2-2. I tillegg er det spørsmål som omhandler brannstatistikk og brannsikkerhet. Se veiledende pensumliste under "Last ned".

Hvis du stryker på eksamen, har du anledning til å ta eksamen på nytt. Maksimalt antall forsøk er fire (4). Du tar kontakt med DNV GL for å avtale kontinueringseksamen. Du må minimum vente en måned mellom hvert forsøk. Hvis du stryker fire ganger, må du eventuelt søke på nytt som ved første forsøk, men først ett år etter siste avlagte eksamen. 

Søknadsprosess

For å kunne utføre elkontroll av bolig, må du søke om å bli sertifisert. Søknaden sendes inn elektronisk. Link til søknadsskjema finner du på høyre side.

I søknaden vil du måtte oppgi en del personalia om søkeren og foretaket/bedriften som skal stå ansvarlig for tjenesten. En del av denne informasjonen må dokumenteres. I tillegg må søkeren krysse av for om det ønskes sertifisering eller kun et eksamensbevis (for mer informasjon om forskjellen på sertifisering og eksamensbevis, se lenger ned på siden).

  

Før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet bør du ha følgende tilgjengelig elektronisk:

  • Dokumentasjon på fagbrev som elektriker (Gr. L)
  • Attester el. for å dokumentere minimum tre (3) års relevant yrkeserfaring som elektriker i boliginstallasjoner eller tilsvarende
  • Bilde til bruk på ID-kort

For å utøve kontroller i henhold til NEK 405-2 må sertifisert kontrollør være tilknyttet et godkjent foretak. Godkjenningen av foretaket vil bli gjort første gang en person som er tilknyttet foretaket blir sertifisert.

Sertifisering vs. eksamensbevis

I tillegg til sertifisering, som vil fortsette iht de samme prosedyrene som tidligere, har man muligheten til å få et eksamensbevis som et alternativ til sertifisering. Eksamen som ligger til grunn for både sertifisering og for eksamensbevis er den samme, og de samme søknads- og eksamensprosedyrene må følges. I henhold til NEK 405-2 kan et eksamensbevis, på lik linje med sertifisering, brukes til å bekrefte kompetanse ved utførelse av kontroller i henhold til normen, så fremt kunden ikke krever sertifisering. Det er to ulike prissettinger for eksamensbevis og for sertifisering, og før en kontrollør tar et valg må kontrolløren sette seg inn i kostnadene. Prislistene for sertifisering og for eksamensbevis ligger under "last ned" i menyen til høyre. Et eksamensbevis kan konverteres til et sertifikat om dette gjøres innen 12 måneder fra utstedelsesdatoen av eksamensbeviset. Det er kun ved sertifisering at kontrolløren kan påberope seg å være sertifisert i henhold til en akkreditert tjeneste, og det er kun ved sertifisering at kontrolløren har tillatelse til å markedsføre seg med DNV GLs sertifiseringsmerke, samt at kontrolløren vil ligge på den søkbare listen over sertifiserte kontrollører på DNV GLs hjemmesider.


Logg inn for eksamen her: https://ondemand.questionmark.com/398556/perception?device=html4