Vår organisasjon

Som et av verdens ledende sertifiseringsorgan bidrar vi med å optimalisere våre kunders organisasjoner, produkter, mennesker, fasiliteter og forsyningskjeder gjennom sertifisering, verifisering, vurdering og opplæring.

Med over 70 000 sertifikater utstedt over hele verden, er vårt brand forpliktet til et sterkt engasjement rundt sikkerhet, kvalitet og miljøhensyn. I årevis har vi vært den foretrukne sertifiseringspartneren for mange internasjonale selskaper, samt for mellomstore og mindre bedrifter.

Vår omfattende lokale tilstedeværelse, vårt globale nettverk og anerkjente faglige kompetanse på tvers av  bransjer, gjør at vi er en ideell partner for selskaper i alle sektorer. Vi samarbeider med våre kunder for å hjelpe dem med å skape verdier samtidig som de oppfyller verdens økonomiske, sosiale og miljømessige behov.

Gjennom vår sertifisering, verifisering, vurdering og opplæringstjenester, styrker vi våre kunders organisasjoner, produkter, mennesker, fasiliteter og forsyningskjeder. Med erfaring fra virksomheter i de fleste bransjer og vårt samarbeid med noen av verdens ledende bedrifter, kan vi helt sikkert hjelpe deg også.

Våre kjerneområder er:

Sertifisering av ledelsessstemer  - Vi har utstedt over 70 000 sertifikater.

Supply Chain Management – Kartlegging av risiko i alle lenker fra råvarer til sluttprodukt.

Produktsikkerhet - Sikre tilgang til globale markeder og mer bærekraftige produkter.

Verifikasjon - Sikre at regler og forskrifter blir overholdt.

Sertifisering av personer – Sikre og skape tillit til individuell kompetanse.

Opplæring – Kurs med meget erfarne og kompetente kursholdere innen kvalitet, sikkerhet, miljø og samfunnsansvar.

Vårt formål er å beskytte liv, verdier og miljø. Vi samarbeider med våre kunder om deres utfordringer i dag og har et bredere syn på morgendagen gjennom vår strategi "Bærekraft i alt vi gjør". Med dette godt implementert i våre tjenester bidrar DNV GL til en sikker og bærekraftig fremtid. 

How we can help you?

Contact us