Skip to content

Helsesertifisering og akkreditering

Økt kvalitet og pasientsikkerhet ved sertifisering

Styringssystemer av høy kvalitet i helsesektoren må være kostnadseffektive, samt ha fokus på kontinuerlig læring og forbedring. Dette innebærer også respekt for pasientens integritet og de pårørendes behov. Nøkkelen til bærekraftig drift for leverandører av helsetjenester, og økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet oppnås ved implementering av et godt kvalitetssystem.
 

Kursportefølje

Vi leverer over 50 forskjellige kurs relatert til ledelsessystemer, risikostyring og samfunnsansvar.

 

ViewPoint - kundenettverk

Innsikt fra våre globale undersøkelser. Diskuter "best practice" og trender med DNV GL eksperter og industrikollegaer.

 

Finn et gyldig sertifikat

Søkbar liste over gyldige sertifikater utstedt av DNV GL

 

Tomorrow's Value Rating 2014

Rapport: hva karakteriserer bærekraftige ledere?

 

Sertifiseringsmerke

Her kan du laste ned relevant sertifiseringsmerke

 

Besøk vår blogg - GoingSustainable

Nyheter og trender, ideer og innsikt i hvordan enn oppnår bærekraftig forretningsdrift.