Online self-assessment suite

Foreta selvvurdering av din forståelse av en standard og administrasjonssystemets klarhet med DNVs nettbaserte verktøy.

Et ledelsessystems evne til å støtte våre forretningsmål avhenger av hvor godt det er designet,

implementer og forbedret. DNVs nettbaserte egenvurderingsprogram hjelper til å måle din forståelse av en valgt standard og den faktiske beredskapen til ditt ledelsessystem. Rapporten genererer en scoret vurdering, som avslører hva som fungerer godt og hvor det finnes mangler som må forbedres.

Egenvurderingsprogrammet dekker alle de vanligst brukte standardene, fra kvalitet til miljø til matsikkerhet. Basert på våre ekspertes kunnskap om standardene, revisjonsekspertise og -data, får du en dyptgående forståelse av din beredskap, en baselinje mot standarden og hvor du skal rette forbedringsinnsatsen.

Hvordan fungerer det?

For hver standard finnes det omtrent 100+ spørsmål som du skal foreta en egenvurdering opp mot. Du kan også sette inn kommentarer for områder for forbedring eller innsatser som er verdt å bemerke (beste praksiser). Det er omfattende, men verktøyet gjør at du kan stoppe når som helst for å gjenoppta senere etter din beleilighet.

Når du er ferdi, genereres en rapport med en detaljert score, som viser din grad av kontroll, og innenfor hver klausul av den valgte standarden. Det er også mulig å få tilgang til en av våre emneseksperter, som kan gi mer innsikt i dine resultater og hvordan de fleste likestilte vellykket utbedrer disse manglene.

Forbedre ditt ledelsessystem kontinuerlig

Du får en kvantitativ baselinje mot den valgte standarden, og du kan sette de interne benkemerkene for ulike steder. Det gir en effektiv, strukturert metode ved klargjøring for en sertifiseringsrevisjon eller som et effektivt verktøy for å drive kontinuerlig forbedring når som helst. Det gjør det mulig å sette kvantitative mål for spesifikke områder, og dette gjør at du regelmessig kan måle fremdriften og graden av kontroll. Dette gjør det mulig for DNVs sertifiseringskunder å kontinuerlig måle og forbedre ytelsen til ledelsessystemet sitt.

Omsette kunnskapen til handling

Egenvurderingsprogrammet er også utviklet til å støtte din individuelle opplæring. Etter fullføring av et DNV-opplæringskurs, kan du forlenge læreprosessen til arbeidsmiljøet. Egenvurderingsverktøyet og temasjekklisten gir automatisk feedback om hvor godt du forstår standarden. Dette gjør at du effektivt kan omsette og implementere det du har lært direkte i din organisasjon.

En total reise

Egenvurderingsprogrammet er en del av vårt utvalg av digitale verktøy som er utviklet for å tilføre verdi gjennom opplæringen og sertifiseringsreisen.

Fra opplæring og klargjøring for første revisjon, til å forbedre ditt ledelsessystem og opprettholde sertifiseringen, inkluderer vårt tilbud alltid våre tekniske eksperter, risikobaserte metode og digitale verktøy.

Ta kontakt med oss hvis du er interessert i å få vite mer.