Havbrukstjenester

Vår enhet Technical Aqua Services leverer akkrediterte inspeksjons- og sertifiseringstjenester innen både sjøbasert og landbasert akvakultur. Vi bistår oppdrettere og utstyrsleverandører med kravene som stilles næringen gjennom forskrifter og standarder, herunder NYTEK23 og NYTEK-forskriften, NS 9415, Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk og NS 9416. I tillegg leverer DNV miljøundersøkelser iht krav stilt i NS 9410 og andre bransjestandarder som ASC Salmon Standard og GlobalGAP.

Vi leverer følgende tjenester innen sjøbasert akvakultur:

  • Lokalitetsundersøkelser
  • Fortøyningsanalyser/forankringsanalyser
  • Anlegssertifikat
  • Hovedkomponentbevis
  • Levetidsforlengelse
  • Produktsertifisering av not, flytekrage, forflåte, integrert hovedkomponent, konstruksjonsdeler til forankring, serviceverksted for not
  • Sertifisering/verifikasjon av ekstrautstyr

For landbasert akvakultur leverer vi:

  • Sertifisering av kar og slanger
  • Tilstandsanalyse og rømningsteknisk rapport