Skip to content

Informasjon og cyber-sikkerhet

Cyber-sikkerhet er en risiko for alle verdikjeder og mat- og drikkeindustrien bør være forberedt.

Faren knyttet til cyber-sikkerhetstrusler i dagens verden må ikke undervurderes. Angrep og datalekkasjer påvirker allerede mange industrier, med hemming av inngrep og en haltende produksjon som følge.

Mat- og drikkeindustrien er intet unntak. Matsikkerhet, informasjon og cyber-sikkerhet virker kanskje ikke som de er sammenhengende emner, men noen bedrifter har alt blitt utsatt for angrep.

Siden risikoen forblir høy, bør bedrifter ta grep for å beskytte seg selv. Et ledelsessystem basert på internasjonale standarder, som ISO/IEC 27001, hjelper bedrifter med å utvikle en robust og strukturert tilnærming for å håndtere farer og beskytte bedriften.

Lær mer ved å lese artikkelen Take Steps Now to Protect Your Company from a Cybersecurity Attack publisert i Global Food Safety Resource (GFSR).