Skip to content

Sertifikater i blokkjeden

Uforanderlig, øyeblikkelig og forsikret

Alle våre administrasjonssystem-, produkt- og forsyningskjedesertifikater er lagret og oppdatert i en sikker privat blokkjede. Det gjør at hvem som helst øyeblikkelig kan bekrefte at et sertifikat er gyldig og oppdatert.

Folk gjør forretninger med selskaper de stoler på. DNV har vært i bransjen med å bygge tillit i mer enn 150 år. Ved bruk av blokkjedeteknologi er vi den første i sertifiseringsbransjen til å ta et trinn videre for å forsyne digital forsikring. Dette gjør at våre kunder er mer transparente i sin innsats for å vise sporbar compliance og overholdelse av regler og standarder.

Om blokkjedeløsningen

Blokkjedeteknologi har revolusjonert hvordan data lagres og deles. En blokkjede bruker kryptografi for å holde informasjonen sikker, og den gir en desentralisert database eller "digital bjelke" for informasjon. Basert på et nettverk av datamaskiner som alle må godta en oppdatering før den kan verifiseres og registreres, det reduserer avhengigheten av og sårbarheten til sentralisert datalagring.

DNV lagrer sertifikater i den offenlige VeChain-blokkjeden. Retten til å opprette nye sertifikater og oppdateringsinformasjon. Samtidig bruker vi fordelene med teknologien, slik som autentifisering, desentralisering og kryptering. Selv om oppdateringer kun kan utføres av oss, kan hvem som helst få tilgang til blokkjeden for å sjekke gyldigheten på sertifikater.

Slik fungerer det

Når et sertifikat er utstedt, digitaliseres dataene, og en digital identitet tilordnes hver sertifikat. Alle sertifikater er merket og er sporbare. Originalen er sikkert lagret i nettverket over datamaskiner i blokkjeden, som sammen henvises til som noder.

Sertifikatdataene er administrert parallelle i vårt produksjonssystem. Alt i alt skaper dette en uforanderlig transaksjon, som er sikker og høyst transparent, noe som gjør det lett å avdekke bedrageri, da teknologien vil eksponere eventuelle utløpte eller forfalskede sertifikater.

Kontrollere et sertifikats gyldighet

Alle sertifikater har en integrert QR-kode som kan skannes med mobile enheter. Det vil utføres et søk i kjedeblokken, og sertifikatdetaljene vil bli presentert.

Hvem som helst kan når som helst sjekke og verifisere et selskaps hevdelser og sertifiseringsomfang og -gyldighet. Dette kan kontrolleres gjennom en sjekk på vår offentlige sertifikatkontrollør, også.

More information

  How do validate a certificate?

How do validate a certificate?

See our quick guide.

  Blockchain video

Blockchain video

View our video on the transition to the blockchain

  "I love you!" Blockchain explained

"I love you!" Blockchain explained

The CEO of VeChain, Sunny Lu, explains how blockchain works with a very innovative example.

FAQ

Answer:

Answer:
We recommend to download an advertisement-free QR scanner through the app-store connected with your device. Such as Google Play for Android phones or App-store for Apple phones.

Answer:

Answer:
When a certificate is renewed or when we issue a new certificate, the data is also simultaneously updated in the blockchain .

Answer:

Answer:
We are storing the certificates in a private blockchain, meaning that the rights to create new information is restricted to us, while at the same time we utilize the benefits of the technology such as authentication, decentralization and encryption. The data is in parallel hosted in our central production system. This is a very secure solution, as data is not maintained in just one single location.