Energy Transition Norway 2022 – er Norge i rute for å nå egne klimamål?

Norge har definert nye klimamål for å sette fart på energiomstillingen. Men er Norge egentlig i rute for å oppfylle egne klimamål – både på kort og lang sikt? DNVs nyeste rapport søker å gi svar på dette.

Be om en kopi

Fyll ut skjemaet under for å laste ned rapporten samt et rapportsammendrag på norsk.

Energy Transition Norway-rapporten gjør rede for DNVs syn på hvordan Norges energifremtid mest sannsynlig vil se ut. Rapporten er utarbeidet på bestilling fra Norsk Industri. Rapporten beskriver hvilke utviklingstrekk, utfordringer og muligheter Norge står overfor i tiden som kommer. Samtidig danner den et grunnlag for å vurdere om Norge er rustet til å oppfylle egne energi- og klimamål.

Hovedfunn fra rapporten:

  1. Norge er ikke i rute for å oppfylle klimamålene for hverken 2030 eller 2050.
  2. Russlands invasjon av Ukraina har bidratt til å øke norsk energieksport på kort sikt, men vil bidra til en raskere nedgang i etterspørselen etter naturgass på lang sikt.
  3. Rekordhøye strømpriser, og et truende strømunderskudd i Norge i perioden 2026 – 2030, hindrer utviklingen av grønn industri.
  4. Kraft- og hydrogeneksport vil vokse frem mot 2050, men vil bare utgjøre en brøkdel av dagens energieksportinntekter. Inntektene vil falle dramatisk ettersom etterspørselen etter olje og gass avtar.
  Få tilgang til dataset

Få tilgang til dataset