The module failed to load
 

Regler og standarder

Regler, standarder og retningslinjer fra DNV

 

Fartøyregister

Søk og finn fartøy i DNVs register

 

Kontroll av fiskefartøy og lasteskip under 15 m

DNV er autorisert av Sjøfartsdirektoratet som Godkjent Foretak

 

Sveising og lodding

Sertifisering i henhold til NS-EN ISO 17024

LEARN MORE ABOUT VERACITY

Veracity is an open and secure platform facilitating exchange of data sets, APIs, applications and insight...

Sign In Sign Up Visit the Veracity data platform