Skip to content

Praktisk risikovurdering – Akvakultur NY

Akvakulturnæringen har utfordringer som må håndteres for å sikre bærekraftig drift.

Bærekraftig drift krever god risikostyring. God risikostyring vil igjen bidra til økt operasjonell suksess. Akvakulturnæringen har utfordringer som må håndteres for å sikre bærekraftig drift. Å kjenne risikoene, og håndtere disse på riktig måte er sentralt. Skaff deg oversikt over hvilke farer og risikoer du har gjennom å utføre en risikovurdering i prosjekter og løpende drift. Du lærer hvordan du håndterer farer med høy risiko gjennom egnede risikoreduserende tiltak.

Målgruppe

Krav til risikovurderinger er et gjennomgående krav i bl.a. akvakulturlovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og i flere sjømat standarder. Kurset egner seg for ledere og driftspersonell.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne lærer å risikovurdere prosjekter og arbeidsprosesser. Dette gjennomføres ved å gi deltagerne en praktisk innføring i hele risikovurderingsprosessen – å kartlegge farer og trusler, analysere og evaluere risiko og bestemme risikoreduserende tiltak.

Læringspunkter:

•  Definisjon av fare, trusler og risiko

• Grunnleggende steg i risikostyring

• Systemavgrensning

• Fare- og trusselidentifikasjon

• Vurdering av risiko og muligheter

• Risikoreduserende tiltak

• Forskjeller ved risikoanalyse og sikker-jobb-analyse

 

Deltagerne arbeider i grupper der de får erfaring i å gjennomføre en risikoanalyse på et aktuelt prosjekt eller aktuell arbeidsoppgave med støtte og veiledning av kursholderne.  

Bærekraftig drift krever god risikostyring. God risikostyring vil igjen bidra til økt operasjonell suksess. Akvakulturnæringen har utfordringer som må håndteres for å sikre bærekraftig drift. Å kjenne risikoene, og håndtere disse på riktig måte er sentralt. Skaff deg oversikt over hvilke farer og risikoer du har gjennom å utføre en risikovurdering i prosjekter og løpende drift. Du lærer hvordan du håndterer farer med høy risiko gjennom egnede risikoreduserende tiltak.

Målgruppe

Krav til risikovurderinger er et gjennomgående krav i bl.a. akvakulturlovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og i flere sjømat standarder. Kurset egner seg for ledere og driftspersonell.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne lærer å risikovurdere prosjekter og arbeidsprosesser. Dette gjennomføres ved å gi deltagerne en praktisk innføring i hele risikovurderingsprosessen – å kartlegge farer og trusler, analysere og evaluere risiko og bestemme risikoreduserende tiltak.

Læringspunkter:

•  Definisjon av fare, trusler og risiko

• Grunnleggende steg i risikostyring

• Systemavgrensning

• Fare- og trusselidentifikasjon

• Vurdering av risiko og muligheter

• Risikoreduserende tiltak

• Forskjeller ved risikoanalyse og sikker-jobb-analyse

 

Deltagerne arbeider i grupper der de får erfaring i å gjennomføre en risikoanalyse på et aktuelt prosjekt eller aktuell arbeidsoppgave med støtte og veiledning av kursholderne.  

 

Terms and conditions

 

Practical info

 

Course materials